PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek organizačného riaditeľa


Úsek organizačného riaditeľa

 

Riaditeľ:

 

Ing. Róbert Repiský

telefón na sekretariát: 048 / 43 44 258
Email: robert.repisky@lesy.sk
 

Organizačný riaditeľ:

  • koordinuje a metodicky riadi organizačný úsek
  • spracováva všetky materiály týkajúce sa vnútornej organizačnej štruktúry, zásad a systému riadenia
  • koordinuje a usmerňuje činnosti riadenia ľudských zdrojov s cieľom dodržiavania zákonníka práce a ostatných právnych predpisov
  • usmerňuje zabezpečenie stavu pozemkovej držby v rámci podniku a disponovania s lesným majetkom štátu v správe štátneho podniku
  • prierezovo spolupracuje s ostatnými úsekmi štátneho podniku, usmerňuje odštepné závody, spolupracuje so zakladateľom a vonkajšími orgánmi

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Ing. Martina VELKÁ

martina.velka@lesy.sk
+421 48 4344 295

Odbor evidencie pozemkov a reprivatizácie     

Ing. Ján BOBRO

jan.bobro@lesy.sk
+421 48 4344 211

Odbor MTZ, vnútornej správy 
a účelových zariadení
Ing. Ján ČAVOJSKÝ  jan.cavojsky@lesy.sk  
+421 48 4344 273

Odbor správy majetku a majetkových vzťahov 

Mgr. Bc. Jana VARŠO  

jana.varso@lesy.sk
+421 48 4344 157

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
Videokanál LESOV SR
Starostlivosť o zalesnené plochy - vyžínanie
Obchodná stratégia LESOV SR
Štyri dokumenty k novej obchodnej stratégii LESOV SR
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené