PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Generálne riaditeľstvo


Generálne riaditeľstvo

 

Adresa sídla: Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica
Telefónna ústredňa: +421 48 4344 111
Fax: +421 48 4344 191
E-mail:
Úseky GR
Úsek generálneho riaditeľa tel: +421 48 4344 260
Úsek organizačného riaditeľa tel: +421 48 4344 258
Úsek výrobno-technického riaditeľa tel: +421 48 4344 253
Úsek ekonomického riaditeľa tel: +421 48 4344 253
Úsek obchodného riaditeľa tel: +421 48 4344 258
Úsek rozvojovo-investičného riaditeľa tel: +421 48 4344 253

 

Úradné hodiny pre preberanie zásielok od externých doručovateľov sú stanovené v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
ETUDY Z DREVA XIX. - Výstava drevených úžitkových predmetov a šperkov
Nová obchodná stratégia LESOV SR
Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022
Stanovisko štátneho podniku LESY SR
Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica
Sprístupnenie informácií - cenník
Sprístupnenie informácií - cenník
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2016

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené