PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek výrobno-technického riaditeľa


Úsek výrobno-technického riaditeľa

 

Riaditeľ:


Ing. Jozef Bystriansky

Telefón na sekretariát:

Fax:

+421 48 4344 253

+421 48 4344 196

Email:
 

Výrobno-technický riaditeľ:

  • koordinuje a metodicky usmerňuje lesnú prevádzku a organizáciu riadenia lesníckych činností podniku
  • v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovávanie stratégie a koncepcie rozvoja podniku, riadi, zabezpečuje a koordinuje technický rozvoj a investičnú činnosť
  • spolupracuje s orgánmi mestskej samosprávy, s orgánmi štátnej správy, Národným lesníckym centrom, vyhotovovateľmi Plánov starostlivosti o les a inými inštitúciami

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Odbor usmerňovania lesníckych činností    

Ing. Alena ÁBELOVÁ   


+421 48 4344 215

Odbor životného prostredia

Ing. Ľuboslav MIKA


+421 48 4344 144

Odbor HÚL a certifikácie

Ing. Peter ZIMA


+421 48 4344 254

 

Výrobno-technický riaditeľ je zástupcom generálneho riaditeľa LESOV Slovenskej republiky, š. p..

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Videokanál LESOV SR
Obnova plôch postihnutých kalamitou a význam umelej obnovy
Chránená poľovná oblasť Poľana - prehliadka zhodov
Videokanál LESOV SR
Pomáhame vtáctvu našich lesov- projekt LESOV SR
Fotografie z návštevy zahraničnej delegácie
Návšteva zahraničnej delegácie Rady pre poľnohospodárstvo Taiwanu
Tlačová správa
Koniec „arogantných“ zmlúv a viac dreva pre slovenských spracovateľov
Nová obchodná stratégia LESOV SR
Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022
Stanovisko štátneho podniku LESY SR
Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené