PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek výrobno-technického riaditeľa


Úsek výrobno-technického riaditeľa

 

Riaditeľ:


Ing. Peter Chrust

Telefón na sekretariát:

Fax:

+421 48 4344 253

+421 48 4344 196

Email: peter.chrust@lesy.sk
 

Výrobno-technický riaditeľ:

  • koordinuje a metodicky usmerňuje lesnú prevádzku a organizáciu riadenia lesníckych činností podniku
  • v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovávanie stratégie a koncepcie rozvoja podniku, riadi, zabezpečuje a koordinuje technický rozvoj a investičnú činnosť
  • spolupracuje s orgánmi mestskej samosprávy, s orgánmi štátnej správy, Národným lesníckym centrom, vyhotovovateľmi Plánov starostlivosti o les a inými inštitúciami

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Odbor usmerňovania lesníckych činností    

 Ing. Alena ÁBELOVÁ   

alena.abelova@lesy.sk
+421 48 4344 215

Odbor životného prostredia

 Ing. Ľuboslav MIKA

luboslav.mika@lesy.sk
+421 48 4344 144

Odbor HÚL a certifikácie

 Ing. Peter ZIMA

peter.zima@lesy.sk
+421 48 4344 254

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
LESY SR rokujú s dodávateľmi ťažbových prác
Tlačová správa
Projekt významných lesníckych miest dostal prestížne ocenenie
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Videokanál LESOV SR, š.p.
Odhalenie pamätníka Ladislavovi Chudíkovi na Hájnom grúni
Tlačová správa
Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...
Ponuka zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní LESOV SR
LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

Obchodná stratégia LESOV SR, š. p.
 
Sprístupnenie informácií - cenník
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené