PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek obchodného riaditeľa


Úsek obchodného riaditeľa
Riaditeľ:              


Ing. Tomáš Klouček, Ph. D.

Telefón na sekretariát: +421 48 4344 258
Email: tomas.kloucek@lesy.sk
 
   

Obchodný riaditeľ:

  • riadi oblasť obchodu s drevom a ostatnými komoditami v štátnom podniku
  • riadi a zabezpečuje predaj produkcie štátneho podniku rozhodujúcim domácim odberateľom s nadregionálnou pôsobnosťou a zahraničným odberateľom
  • riadi marketing v oblastiach prieskumu trhu, koncepcie obchodnej činnosti, mapovania konkurencie, cenového prieskumu, plánovania, propagácie a reklamy
  • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje obchodnú činnosť podriadených organizačných zložiek
  • pripravuje, spracúva na schválenie a potvrdenie návrhy kúpnych zmlúv a ostatných obchodných zmlúv a predkladá riaditeľovi štátneho podniku
  • zabezpečuje nákup vybraných materiálov a energií v prípadoch vyžadujúcich si celopodnikové riadenie, alebo umožňujúcich dosiahnuť pozitívny ekonomický efekt
  • metodicky usmerňuje oblasť poľovníctva

 

Obchodný riaditeľ je zástupcom generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š. p. 

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

Odbor obchodu a logistiky

Ing. Ján GROLMUS   

jan.grolmus@lesy.sk
+421 48 4344 252

Odbor verejného obstarávania  

Mgr. Michal ADAMEC, PhD.

michal.adamec@lesy.sk
+421 48 4344 111

Odbor obchodného dozoru

Ing. Sergej PLACHETKA, PhD.

sergej.plachetka@lesy.sk

+421 48 4344 191

Odbor koncepcie poľovníctva

Ing. Peter KURIC

peter.kuric@lesy.sk
+421 48 4344 135

Odbor stratégie a manažmentu poľovných pozemkov
 

Ing. Peter KAŠTIER, PhD.

peter.kastier@lesy.sk

+421 48 4344 132

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na III. kvartál sa uskutočnia dňa 27.8.2018.
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v oblasti LH medzi LESMI SR a Zpžlh SR
Tlačová správa
Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Tlačová správa
Chránený prírodný areál opäť ručne pokosia desiatky lesníkov
Videokanál LESOV SR
Starostlivosť o zalesnené plochy - vyžínanie
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené