PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek obchodného riaditeľa


Úsek obchodného riaditeľa
Riaditeľ:              


Ing. Tomáš Klouček, Ph. D.

Telefón na sekretariát: +421 48 4344 258
Email:
 
   

Obchodný riaditeľ:

  • riadi oblasť obchodu s drevom a ostatnými komoditami v štátnom podniku
  • riadi a zabezpečuje predaj produkcie štátneho podniku rozhodujúcim domácim odberateľom s nadregionálnou pôsobnosťou a zahraničným odberateľom
  • riadi marketing v oblastiach prieskumu trhu, koncepcie obchodnej činnosti, mapovania konkurencie, cenového prieskumu, plánovania, propagácie a reklamy
  • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje obchodnú činnosť podriadených organizačných zložiek
  • pripravuje, spracúva na schválenie a potvrdenie návrhy kúpnych zmlúv a ostatných obchodných zmlúv a predkladá riaditeľovi štátneho podniku
  • zabezpečuje nákup vybraných materiálov a energií v prípadoch vyžadujúcich si celopodnikové riadenie, alebo umožňujúcich dosiahnuť pozitívny ekonomický efekt
  • metodicky usmerňuje oblasť poľovníctva

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

Odbor obchodu a logistiky

Ing. Ján GROLMUS   


+421 48 4344 252

Odbor verejného obstarávania  

Mgr. Michal ADAMEC, PhD.


+421 48 4344 111

Odbor obchodného dozoru

Ing. Segej PLACHETKA, PhD.

sergej.plachetka@lesy.sk

+421 48 4344 191

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
ETUDY Z DREVA XIX. - Výstava drevených úžitkových predmetov a šperkov
Nová obchodná stratégia LESOV SR
Nová obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR na roky 2018 - 2022
Stanovisko štátneho podniku LESY SR
Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica
Sprístupnenie informácií - cenník
Sprístupnenie informácií - cenník
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

 
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2016

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené