ÚVOD
DRAŽBY DREVA
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Námestovo > OZ Námestovo - trvalá expozícia "História lesníctva na Orave"


OZ Námestovo - trvalá expozícia "História lesníctva na Orave"

„História lesníctva na Orave“
trvalá expozícia venovaná
histórii lesníctva na Orave, práci lesníkov a ochrane prírody
v budove bývalého riaditelstva Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku


 

OZ Námestovo Vás pozýva na prehliadku lesníckej expozície  "História lesníctva na Orave", ktorá aj napriek tomu, že je venovaná histórii lesníctva na Orave prináša ukážky namáhavej a zodpovednej práce nás všetkých - lesníkov a lesných robotníkov v minulosti a dnes, starostlivosti o lesnú zver a les od jeho založenia až po spracovanie dreva.

  Štruktúra expozície

I.

Organizácia lesného hospodárstva (Oravský komposesorát, štátne lesy)
Lesnícka služba, lesnícke právne normy
Osobnosti lesníctva na Orave
 

II.

Ťažba dreva, vývoj drevorubačského náradia
Drevorubačské kurzy
Hospodárska úprava lesov (mapy, dendrometria a taxácia, LHP)
Približovanie dreva (ludská, animálna, motorická sila)
Doprava dreva (plte, lesná železnica)
Začiatky drevárskeho priemyslu (píly)

III.

Les a jeho význam
Hlavné druhy lesných drevín, lesné typy
Obnova lesa a zakladanie lesných porastov (semenárstvo, lesné škôlky, zalesňovanie)
Ochrana lesa (škodcovia, vplyv vonkajších faktorov)

IV.

História poľovníctva na Orave
Hlavné druhy lesnej a poľovnej zveri
Starostlivosť o zver
  


KONTAKT:               

Lesy Slovenskej republiky š.p.,

Odštepný závod Námestovo

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námestovo

Slovenská republika

Tel.: +421 43 5522479

e-mail: lesyno@lesy.sk

Poznámka:     Návštevu je potrebné ohlásit vopred na uvedené kontakty.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené