PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > Poľovné revíry v trvalom užívaní LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik


Poľovné revíry v trvalom užívaní LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik

O užívaní poľovného revíru s prevahou poľovných pozemkov v správe podniku rozhoduje podnik na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov podľa § 5 zákona o poľovníctve.

V poľovných revíroch v trvalom užívaní podniku, ktoré tvoria génové základne, je podľa Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike (PDF) schválenej Vládou Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2017  umožnený poplatkový lov zveri individuálnym spôsobom a na spoločných poľovačkách za prítomnosti profesionálnych poľovníckych sprievodcov v zmysle platného Cenníka pre lov zveri v príslušnej poľovníckej sezóne.

CENNÍK (stránka)

OBJEDNÁVKA LOVU (formulár) 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené