ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Ponuka


Ponuka n


                Technické podmienky a ceny sortimentov – Kalamita Orava
                                        platné od 23.5.2005

1
. smrekové výrezy III. A, B, C tr. akosti

       -     zdravé:                                        hrúbka 15 – 29 cm -  1600 SK/m3

                                                                  hrúbka 30 – 55 cm -  1800 SK/m3

-          cerstvé s tvrdou hnilobou:                                              1100 SK/m3

-           sucháre                                          hrúbka 15 – 29 cm -   1200 SK/m3

                                                                  hrúbka 30 – 55 cm -  1400 SK/m3          

 2. smreková vláknina :                            hrúbka   8 – 25 cm    -  800 SK/m3

                                                 s mäkkou hnilobou 8 – 100 cm   - 750 SK/m3

 3. palivové drevo:                      palivový odpad            - 370SK/m3(200SK/prm)

 

 Ceny sú v parite dopravný prostriedok sklad dodávatela, v prípade nakladania gulatinových a vlákninových sortimentov odberatelom, uplatnuje sa zrážka z ceny vo výške 40 Sk/m3.
 Ceny sú uvedené bez DPH.


  dna   16.5.2005

 


 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené