PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > GR > Aukcia dreva - OZ Rim.Sobota


Aukcia dreva - OZ Rim.Sobota

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,Š.P. BANSKÁ BYSTRICA

  OZ  RIMAVSKÁ  SOBOTA

vyhlasuje

 A U K C I A      D R E V A

výrezov I. – III. triedy  akosti

buk, dub, agát

 

Aukcia sa uskutocní  v  dnoch 27.-28.1..2005  v priestoroch MES Rimavská Bana.

                                  27.1.2005  od  9.00 hod do 15.00  hod

                                  28.1.2005  od  9.00 hod do 13.00 hod

                                                  

Vyhodnotenie bude  28.1.2005 o 16.00 hod.,

v administratívnej budove MES Rimavská Bana.

 

 

Informácie: Ing.Milan Sýkora ,

 tel.c: 047/5634940-1,

mobil: 0903516362 ,

e- mail: odbyt.rs@lesy.sk

 

                                                                                                      Ing.Beata Jurícková

                                                                                                              riaditelka OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené