ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > verejno obchodná súťaž ťažbové práce 2007


verejno obchodná súťaž ťažbové práce 2007

Lesy Slovenskej republiky š.p.

Odštepný závod Prievidza

vyhlasuje

obchodno verejnú súťaž na uzatvorenie zmlúv

k dodaniu prác v ťažbovej činnosti.

 

súťažné podmienky


 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené