PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > GR > aukcia OZ Krupina 23-24.2005


aukcia OZ Krupina 23-24.2.2005

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Odštepný závod Krupina

Saská  9, 963 01   K r u p i n a

                   OR OS B. Bystrica odd. Pš vl. c. 155/S     ICO: 36038351  DIC: 0036038351/851   VÚB Krupina 2009-412/0200

                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica, OZ  K r u p i n a

 

 

vyhlasuje

 

 

AUKCIU DREVA

 

výrezov I. – III.  triedy akosti v drevinách

buk, dub,  agát, cerešna, ja vor, jasen

Aukcia sa uskutocní v dnoch 23.2.2005 -24.2.2005

 od 8:00 hod. v priestoroch ES Hontianske Nemce

  a ES Malé Straciny

 

Vyhodnotenie bude dna 24.2.2005 o 13:00 hod. v administratívnej budove  PDV Hontianske Nemce.

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred zaciatkom aukcie na ponukových listoch.

 

Radi privítame na našej aukcii všetkých záujemcov.

Tešíme sa na Vašu úcast.

 

Bližšie informácie:

Tel. c. 045/55 12 481

Ing. Jozef Matuška.

e-mail: odb.ka@lesy.sk

                                                                               Ing. Ladislav   B a k a y

                                                                                                             riaditel OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené