PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > GR > Aukcia dreva 15.2.-17.2.OZ Trencín


Aukcia dreva 15.2.-17.2.OZ Trencín

Odštepný závod  Trencín  vyhlasuje  

AUKCIU DREVA

výrezov I. – III. A triedy akosti

buk, jasen, dub, javor, smrekovec.

 

Termín:  15.2.- 17.2.2005 od 8:00 hod.

Miesto: v priestoroch MES Trencianska Turná

 

Vyhodnotenie bude 17.2.2005 o 12:00 hod. v administratívnej budove MES Trencianska Turná a zaslané klientom.

Podmienkou obchodu je, že odberatel nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti u LSR š.p. (ani z úrokov z omeškania).

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred zaciatkom aukcie na ponukových listoch.

Bližšie informácie:  Tel. c. 032/748 45 29,30     0904 702 598    e-mail: obchod.tn@lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené