PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > GR > Aukcia dreva - OZ Prešov 21.-23.2.2005


Aukcia dreva - OZ Prešov 21.-23.2.2005

 

 

 

 

              Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,  OZ Prešov

                                                                                                         v y h l a s u j e

                                                 a u k c i u   d r e v a

                                                   výrezov I., II.,a III.A triedy 

                                             v drevinách  buk, dub, javor, jasen,

cerešna,breza,borovica,smrekovec

  

Aukcia sa uskutocní  dna 21. - 23. 02. 2005,

                              so zaciatkom 21.02.2005 od  8,00 hod. do 23.02.2005

do 12,00 hod.v priestoroch MES Prešov.

 

Vyhodnotenie aukcie dreva bude 24.02.2005 o 12,00 h

v adminístratívnej budove OZ Prešov.

  

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred zaciatkom aukcie na

ponukových  listoch.

  

 

                                   Bližšie informácie :

                                   na tel. c. : 00421-51-7716061

                                                                     7742602

                                   mobil: 0905/741 881 – Ing. Lelák                                                                       Ing. Ján Líška

                                   lesy.po@lesy.sk                                                                                 riaditel OZ

 

 

                                                                                              

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené