ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
POĽOVNÍCTVO

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Palárikovo


Úvod

k 31.12.2012 došlo k zrušeniu OZ Palárikovo, kompetencie prebral OZ Levice

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY
Náučný chodník
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 578 712 ha
Lesnatosť: 6,2%
Drevinové zloženie: ihličnaté 4%, listnaté 96%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 31645 ha
Ročná obnova lesa: 765 ha
Ročná ochrana lesa: 700 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 175 000 m3

Významné chránené celky:

 • Boheľovské rybníky
 • Dolné Pohronie
 • Dolné Považie
 • Dunajské luhy
 • Kráľová
 • Lehnice
 • Ostrovné lúky
 • Parížske močiare
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sysľovské polia
 • Veľkoblahovské rybníky
 • Žitavský luh
RÝCHLY KONTAKT
Telefón:
Email:
VZÁCNE DRUHY FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)
 • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
 • Strakoš kolesár (Lanius minor)
 • Krakľa belasá (Coracias garrulus)

Flóra:

 • Pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum)
 • Zeler plazivý (Apium repens)
NEPREHLIADNITE
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené