PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > GR > AUKCIA DREVA OZ BARDEJOV 8.-9.03. 2005


AUKCIA DREVA OZ BARDEJOV 8.-9.03. 2005

 

  

 

 

 

 

          LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,  OZ Bardejov

 

                                                                                                     v y h l a s u j e

 

 

a u k c i u   d r e v a

 

 

buk, javor, dub a cenné listnáce I. a II. triedy 

 

v množstve  200 m3

 

 

 

 

Aukcia sa uskutocní  dna  08.03.2005 (8,00-14,00)

                                                  09.03.2005 (8,00 – 11,00)

 

 

v priestoroch ES Bardejov.

 

 

Vyhodnotenie bude 09.03.2005 o 14,00 hod. na OZ Bardejov.

 

 

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred zaciatkom aukcie na ponukových  listoch.

 

 

 

 

Bližšie informácie :

 

na tel. c. : 00421-54-472-24-07

                                 472-43-63

mobil: 0907/131 285 – Ing. Rimarcík                                                                Ing. Štefan   B E N A

lesybj@lesy.sk                                                                                            riaditel OZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,  OZ Bardejov

 

 

 

e r k l ä r t

 

 

eine  Holzversteigerung

 

 

die Buche, Ahorn, Eiche  und Wertlaubbäume

I. und II. Klasse,

 

in der  Menge  200 m3

 

 

Die Versteigerung wird  am  08.03.2005  (8,00 – 14,00)

                                                          09.03.2005   (8,00 – 11,00)

 

 

in Auslieferungslagerräumen in BARDEJOV

 

durchfuehren.

 

Die Auswertung wird am 09.03.2005, um 14,00 Uhr,

im Betrieb in BARDEJOV sein.

 

Das genaue Warenangebot wird auf Angebotscheine

vor dem Auktionbeginn anfuehren.

 

Nähere  Informationen :

 

Tel. Nr.. : 00421-54-472-24-07

                                 472-43-63

Handy Nr.: 00421-904-666-079 – Eva Jevcinová

e-mail: lesybj@lesy.sk

                                                                                                                                Ing. Štefan   B E N A

                                                                                                                                     Betriebsdirector

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené