PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > Rybárstvo


Rybárstvo

Rybárstvo

LESY Slovenskej republiky obhospodarujú na Slovensku 70 rybárskych revírov, z toho:
  • 36 revírov je pstruhového charakteru na tečúcej vode – potoky,
  • 16 revírov je pstruhového charakteru na stojacej vode – vodné nádrže,
  • 18 revírov je kaprového charakteru na stojacej vode – vodné nádrže.
Pstruhové revíry LESOV Slovenskej republiky patria medzi najatraktívnejšie na Slovensku.
Lov rýb LESY Slovenskej republiky ponúkajú pre:
  • špecializovaných hostí – rybárov, ako samostatný program aj s možnosťou ubytovania,
  • poľovníckych hostí, ako doplnkový program v rámci poľovnej akcie,
  • turistov ubytovaných v zariadeniach LESOV Slovenskej republiky, ako doplnkový program.

Najvýznamnejšie rybárske revíry:

Odštepný závod Smolenice: Gidra (potok), Blava (potok), Parná č. 3 (potok)
Odštepný závod Levice: Jazero Štampoch (kaprový revír, vodná nádrž 1,2 ha)
Odštepný závod Topoľčianky: Žitava č.5 (potok) Rybníky Jedľové Kostoľany (pstruhový revír, vodná nádrž 1,5 ha)
Odštepný závod Žilina: Gäderský potok
Odštepný závod Liptovský Hrádok: Čierny Váh č. 1, 3 (pstruhové potoky), Čierny Váh č. 2 (pstruhový revír, vodná nádrž 20  ha), Lacková (pstruhový revír, vodná nádrž 4 ha),
Odštepný závod Benuš: Rybník Pusté Pole (pstruhový revír, vodná nádrž 0,3 ha),
Odštepný závod Čierny Balog: Cierny Hron (pstruhový potok), Hronček (pstruhový revír, vodná nádrž),
Odštepný závod Slovenská Ľupča: Motyčky (Pstruhový revír, vodná nádrž 2 ha)

Denné, týždenné a sezónne povolenky na rybolov predávajú príslušné odštepné závody. Ceny sú stanovené osobitne pre každý rybársky revír. Rezervovanie povoleniek a podrobnejšie informácie o rybárstve získate na príslušných odštepných závodoch LESOV Slovenskej republiky, prípadne na Generálnom riaditeľstve LESOV Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

Cenník povoleniek na lov rýb      (Počet povolení na rybolov je limitovaný!)

 

Zoznam rybárskych revírov:       I. Pstruhové rybárske revíry

                                                               II. Pstruhové rybárske revíry, vodné nádrže a rybníky

Fakturačné údaje:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP č. 8

975 66 Banská Bystrica

IČO: 36038351

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu:  SK77 0200 0000 0000 0680 6312    (vo formáte IBAN)

Variabilný symbol:   424     (platí pre platbu za vydanie povolení na rybolov)

 

Ponuka možnosti rybolovu pri Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Šaštín:

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené