ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > GR > Aukcia výrezov I. – III. A triedy akosti


Aukcia výrezov I. – III. A triedy akosti

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica,
OZ Považská Bystrica

 vyhlasuje
 AUKCIU DREVA

 výrezov I. – III. A triedy akosti
buk, dub, javor, jasen, jelša
 smrekovec

  

Aukcia sa uskutocní v dnoch 20.4 – 22.3. 2005 od 8:00 hod do 14:00 hod

v priestoroch ES Lednické Rovne

 

 

Vyhodnotenie aukcie bude vykonané dna 22. 3. 2005 po ukoncení aukcie. Všetkým úcastníkom, ktorí odovzdali svoje ponuky do 22. 3. 2005, 13:00 hod. bude vyhodnotenie poslané na požadovanú adresu.

 Presná ponuka tovaru bude uvedená pred zaciatkom aukcie na ponukovom liste.

 

Bližšie informácie:
Tel.c. 042/4378220
Ing. Ján Kuric
e-mail: kuric.pb@lesy.sk

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené