PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Komoditná burza > Tlacové vyhlásenie - KB


Tlacové vyhlásenie - KB


Tlacové vyhlásenie pri príležitosti zacatia obchodovania s drevom na parkete
Komoditnej burzy Bratislava
zo dna 25. 4. 2005
Dna 26. apríla 2005 sa zacína obchodovanie s drevom štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky na parkete Komoditnej burzy Bratislava.
            Po dlhej príprave sa týmto zacína oficiálne obchodovanie dreva a drevnej hmoty z vybraných odštepných závodov Lesov SR prostredníctvom verejného a regulovaného trhu burzy. Obchodovanie dreva na oficiálnom trhu KBB prinesie nasledovné výhody:
  • obchodovanie na základe trhovej ceny dosiahnutej na parkete burzy,
  • transparentný a kontrolovaný spôsob obchodovania pod dohladom burzových orgánov,
  • 100 % záruku platby za dodávky prostredníctvom Zárucno-zúctovacieho systému ZS KBB,
  • platbu za dodávku dreva ihned po odobratí a odsúhlasení kvality tovaru,
  • odlahcenie administratívneho aparátu pri predaji drevnej hmoty Lesov SR, š.p., využitím štandardných mechanizmov obchodovania na burze,
  • verejnú dostupnost oficiálnej trhovej ceny dreva pre širokú verejnost a dalšie.
Prvé návrhy v listingu zahrnajú listnaté priemyselné výrezy (akost III. A/B), listnaté vlákninové drevo (V. trieda akosti), ihlicnaté vlákninové drevo (V. trieda akosti), ihlicnaté výrezy (akost III. A, B) z odštepných závodov Žarnovica, Rožnava, Prievidza, Cierny Balog, Revúca a dalších. Úvodný objem ponúkaného dreva bude cinit v prvej tranži 14 000 m3 drevnej hmoty, pricom další objem nie je ohranicený. Konkrétne podmienky a ceny v jednotlivých návrhoch možno nájst na www.kbb.sk. Priebeh obchodovania, dodávky a fakturácie je presne popísaný v prírucke pre obchodovanie s drevom taktiež zverejnenej na stránke burzy.
Následne po uskutocnení prvých obchodov bude zvolaná tlacová konferencia za úcasti predstavitelov štátneho podniku Lesy SR a Komoditnej burzy Bratislava.
Kontakty:
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP c.8, 975 66 Banská Bystrica
Tel: 048/ 4344 250, Fax: 048/4344 191, e-mail: lesy@lesy.sk, web: www.lesy.sk
Komoditná burza Bratislava, ul. 29. augusta 2, 811 07  Bratislava
tel: 02/5293 1010, fax: 02/5293 1007, e-mail: burza@kbb.sk, web: www.kbb.sk
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené