PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Komoditná burza


Návrh na kontrakt - PONUKA
01/ Tovar - norma, špecifikácia, rozbor:     Listnaté vlákninové drevo V. tr. akosti podla STN 48 0056
                                                                 drevina BUK
                                                                 dlžky :  4m
                                                                 priemery : 8 cm – 30 cm
 
                                                                 Kvalita je stanovená podla technických podmienok pre dodávky listnatej vlákniny , t.j.     
                                                                 drevná hmota   zdravá  (  vylucuje  sa  hniloba  ), cerstvá ,  oba  konce  zarovnané  JMP,
                                                                 ostatné podmienky   v  zmysle  STN 48 0056  pre  V. triedu akosti , teda z dodávok                 
                                                                 sa vylucujú dvojaky, pri  krivých kusoch nesmie celková hrúbka vrátane zakrivenia
                                                                 presahovat max. dovolenú hrúbku -  30 cm  , opracovanie dreva v zmysle
                                                                 STN 48 0050  cl. 14,
                                                                 Drevná hmota sa meria v zmysle STN 48 0009 a Vyhl. 244/97 Zb., to znamená              klasickým meraním a urcením hmotnosti v m3 podla platných tabuliek. Vylucuje sa stanovenie objemu prepoctom z prm na m3.
                                                                 Kupujúci je povinný zúcastnit sa  nakládky a osobne prevziat tovar na naloženom
                                                                 prostriedku ( vagón, kamión ), cím sa vylucujú  z jeho strany následné kvalitatívne
                                                                 a kvantitatívne reklamácie.
                                                                         
02/ Certifikáty a dokumenty - ponúkané:  bez certifikácie, sprievodné doklady zašle predávajúci kupujúcemu v den   nakládky
03/ Krajina pôvodu/dodania:  SR
04/ Balenie: volne ložené
05/ Množstvo: 1 000 m3
06/ Minimálne množstvo (lót): 1 000 m3
07/ Merná jednotka: m3
08/ Platobná podmienka (procedúra):  Zárucno-zúctovací systém ZSKBB
09/ Miesto uskladnenia/urcenia: OZ Žarnovica
                                                     Expedicný sklad Žarnovica, Šašovské Podhradie
10/ Dodacia podmienka (INCOTERMS 2000):  FCA miesto nakládky – naložený dopravný prostriedok
11/ Termín dodávky/odberu: jún 2005
12/ Dalšie podmienky:
13/ Platnost návrhu na kontrakt do: 30. 6. 2005
V ostatnom platia pravidlá obchodovania na KBB.
 
Dátum vystavenia:  25. apríla 2005

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené