PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Komoditná burza > Návrh na kontrakt - PONUKA


Návrh na kontrakt - PONUKA
01/ Tovar - norma, špecifikácia, rozbor: Ihlicnaté výrezy III. A,B akosti podla STN 48 0055
                                                                - dreviny SM/JD – podiel JD v rámci celého objemu max. 15%
                                                                - dlžky : 8 – 12 m s 1,5 % nadmierou, stúpanie dlžok po 1m
                                                                - priemery : cap 20 cm do 60 cm d.c.
                                                                - podiel hrúbok a kvality ako pri výrobe napadne
                                                                 -meranie podla STN 48 0050 a 48 0009
                                                                 -kupujúci je povinný zúcastnit sa nakládky a osobne prevziat tovar na
                                                                  naloženom dopravnom prostriedku /vagón, kamieon/, cím sa vylucujú z jeho
                                                                  strany následné kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie.
                                                                 
02/ Certifikáty a dokumenty - ponúkané: bez certifikácie, sprievodné doklady zašle predávajúci kupujúcemu v den  
                                                                  expedície.
03/ Krajina pôvodu/dodania:  SR
04/ Balenie: volne ložené
05/ Množstvo: 2 500 m3
06/ Minimálne množstvo (lót): 1 000 m3
07/ Merná jednotka: m3
08/ Platobná podmienka (procedúra):  Zárucno-zúctovací systém ZSKBB
09/ Miesto uskladnenia/urcenia: Závody Lesov SR : OZ Rožnava – okres Rožnava          2 500 m3
                                                                                    Expedicný sklad Betliar
                                                                                   
10/ Dodacia podmienka (INCOTERMS 2000):  FCA miesto nakládky – naložený dopravný prostriedok
11/ Termín dodávky/odberu : máj -  jún 2005
12/ Dalšie podmienky: konecná cena za tovar bude stanovená podla skutocne odobratých kvalitatívnych a hrúbkových stupnov. Kúpna cena sa vztahuje pri obchodovaní na najdrahší hrúbkový stupen v najvyššej akostnej triede.
13/ Platnost návrhu na kontrakt do: 30. 6. 2005
V ostatnom platia pravidlá obchodovania na KBB.
Dátum vystavenia:  25. apríla 2005

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené