PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Komoditná burza > Návrh na kontrakt - PONUKA


Návrh na kontrakt - PONUKA
01/ Tovar - norma, špecifikácia, rozbor:           listnaté priemyselné výrezy III. A/B trieda akosti, drevina BUK,
                                                                 kvalitatívne znaky podla STN 48 0056,
                                                                 dlžky od 3 m, stúpanie po 0,5 m, stredný priemer 30 cm +  
                                                                (merané s kôrou)            
                                                                 podiel kvalitatívnych tried a hrúbkových stupnov, tak ako                    
                                                                napadne z výroby – bez výberu
                                                                Meranie dreva podla STN 48 0009, 48 0050 a Vyhl. 244/97 Zb.
                                                                Kupujúci je povinný zúcastnit sa na nakládke, cím sa vylúcia
                                                                kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie
02/ Certifikáty a dokumenty -ponúkané/požadované: bez certifikácie, sprievodné doklady budú  predávajúcim  vystavené v den expedície       
03/ Krajina pôvodu/dodania:  Slovenská republika
04/ Balenie: volne ložené
05/ Množstvo: 1000 m3
06/ Minimálne množstvo (lót): 500 m3
07/ Merná jednotka: m3
08/ Platobná podmienka (procedúra):  Zárucno-zúctovací systém ZSKBB
09/ Miesto uskladnenia/urcenia: expedicný sklad odštepného závodu Prievidza  Topolcany a Velké Uherce 10/ Dodacia podmienka (INCOTERMS 2000):  FCA miesto nakládky, naložené na dopravnom prostriedku
11/ Termín dodávky/odberu: 1.5.2005 – 30 . 6.2005
12/ Dalšie podmienky: konecná cena za tovar bude stanovená podla skutocne odobratých kvalitatívnych  tried a  hrúbkových stupnov.
13/ Platnost návrhu na kontrakt do: 30. 6. 2005
V ostatnom platia pravidlá obchodovania na KBB.
Dátum vystavenia: 25. apríla 2005
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené