PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Komoditná burza > Návrh na kontrakt - PONUKA


Návrh na kontrakt - PONUKA
01/ Tovar - norma, špecifikácia, rozbor: Ihlicnaté vlákninové drevo V. tr. akosti podla STN 48 0055
                                                                 -drevina SM/JD
                                                                 -dlžky : 2 a 4m
                                                                 -priemery : 7 cm cap – 50 cm d.c.
                                                                 -kvalita je stanovená podla technických podmienok pre dodávky ihlicnatej 
                                                                   vlákniny, t.j. drevná hmota zdravá /vylucuje sa hniloba – sfarbenie je 
                                                                   dovolené/, preschlá, oba konce zarovnané JMP, ostatné podmienky v zmysle
                                                                   STN 48 0055 pre V. triedu akosti, teda z dodávok sa vylucujú dvojáky, pri
                                                                   krivých kusoch nesmie celková hrúbka vrátane zakrivenia presahovat max.
                                                                   dovolenú hrúbku 50 cm, opracovanie dreva v zmysle STN 48 0050 cl. 14.
                                                                 -meranie podla STN 48 0050 t.j.  v prm s prepoctom na m3 koeficientom 0,66
                                                                 -kupujúci je povinný zúcastnit sa nakládky a osobne prevziat tovar na 
                                                                  naloženom prostriedku /vagón, kamion/, cím sa vylucujú z jeho strany následné  
                                                                  kvalitatívne a kvantitatívne reklamácie.
 
02/ Certifikáty a dokumenty - ponúkané:  bez certifikácie, sprievodné doklady zašle predávajúci kupujúcemu v den  
                                                                   nakládky
03/ Krajina pôvodu/dodania:  SR
04/ Balenie: volne ložené
05/ Množstvo: 2 000 m3
06/ Minimálne množstvo (lót): 500 m3
07/ Merná jednotka: m3
08/ Platobná podmienka (procedúra):  Zárucno-zúctovací systém ZSKBB
09/ Miesto uskladnenia/urcenia: OZ Cierny Balog - okres Brezno
                                                     Expedicný sklad Brezno a Hronec
10/ Dodacia podmienka (INCOTERMS 2000):  FCA miesto nakládky- naložený dopravný prostriedok
11/ Termín dodávky/odberu: jún 2005
12/ Dalšie podmienky:
13/ Platnost návrhu na kontrakt do: 30. 6. 2005
V ostatnom platia pravidlá obchodovania na KBB.
 
Dátum vystavenia:  25. apríla 2005

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené