PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Komoditná burza - Archív


Komoditná burza - Archív

Vážení návštevníci,

vítame Vás na stránkach archívu komoditnej burzy štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky. Stránky sú neustále aktualizované a tak Vám ponúkame nasledujúcu ponuku.     

26.04.2005 Návrh na kontrakt - PONUKA
Ihlicnaté výrezy III. A,B akosti podla STN 48 0055, dreviny SM/JD – podiel JD v rámci celého objemu max. 15%, dlžky : 8 – 12 m s 1,5 % nadmierou, stúpanie dlžok po 1m ...
 
26.04.2005 Návrh na kontrakt - PONUKA
listnaté priemyselné výrezy III. A/B trieda akosti, drevina BUK,kvalitatívne znaky podla STN 48 0056,...
 
26.04.2005 Návrh na kontrakt - PONUKA
Ihlicnaté výrezy III. A,B akosti podla STN 48 0055, dreviny SM/JD – podiel JD v rámci celého objemu max. 15%, dlžky : 8 – 12 m s 1,5 % nadmierou...
 
26.04.2005 Návrh na kontrakt - PONUKA
Ihlicnaté vlákninové drevo V. tr. akosti podla STN 48 0055, drevina SM/JD dlžky : 2 a 4m ...
 
25.04.2005 Návrh na kontrakt - PONUKA
Listnaté vlákninové drevo V. tr. akosti podla STN 48 0056 drevina BUK
 

Pozrite si aktuálne Kontrakty-Ponuky

Manuál pre obchodovanie na burze


 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Tlačová správa
LESY SR rokujú s dodávateľmi ťažbových prác
Tlačová správa
Projekt významných lesníckych miest dostal prestížne ocenenie
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Videokanál LESOV SR, š.p.
Odhalenie pamätníka Ladislavovi Chudíkovi na Hájnom grúni
Tlačová správa
Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...
Ponuka zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní LESOV SR
LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku
 
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
 

Obchodná stratégia LESOV SR, š. p.
 
Sprístupnenie informácií - cenník
 
V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2017

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené