ÚVOD
CENNÍKY

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

  

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Košice > Cenník dreva


Cenník dreva

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 
Odštepný závod Košice
Moyzesova 18
042 39 K O Š I C E

Cenník drevnej hmoty platný od 4.6.2018 do odvolania

Cenník služieb - nakládka platný od 1.1.2015 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené