ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže > Verejná obchodná súťaž


Verejná obchodná súťaž


Sídlo organizácie: Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45  Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ďurík, vedúci lesníckej výroby
Tel.: 0918 334 901,
E-mail: jaroslav.durik@lesy.sk

Na stiahnutie:

Súťažné podmienky

Referencie

Lesy SR, š . p ., OZ Žilina, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na dodávku prác v ťažbovej činnosti a odvoze dreva na rok 2010.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené