PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Profil firmy > Schéma organizačnej štruktúry


Schéma organizačnej štruktúry

 

Generálny riaditeľ  
   
  Sekretariát  
       
  Odbor transformačného 
  projektu  
       
  Odbor prípravy projektov EU
       
                 
       
  Organizačný úsek Rozvojovo-technický úsek Ekonomický úsek
           
    Sekretariát   Sekretariát  
       
  Odbor manažmentu Odbor lesníckych činností Odbor controllingu
  kvality a kontroly   a usmerňovania ekonomiky
    Odbor investícií  
  Odbor právnej služby a techn. prípravy výroby Odbor financií a cien
       
  Odbor riadenia ľudských Odbor poľovníctva Odbor účtovníctva
  zdrojov a rybárstva    
      Odbor informačných 
  Odbor správy LPF Odbor lesníckej politiky technológií
  a reprivatizácie a certifikácie lesov
     
  Odbor správy  Projekčná kancelária
  a manažmentu majetku Žilina
 
                 
     
Obchodný úsek Úsek vnútornej správy   Stredisko Biomasy
       
  Sekretariát     Stredisko PDV
     
Odbor obchodu Odbor vnútornej Stredisko Turizmus
a logistiky správy
   
Odbor matketingu a CRM Odbor MTZ
     
Odbor riadenia Referát ochrany a obrany
nákupu  
Referát BTS a PO

 

 

Organizačná štruktúra (odštepné závody)
Generálne riaditeľstvo
 
 
             
     
Odštepný závod* OZ Lesnej techniky OZ Semenoles
           
  Sekretariát   Sekretariát   Sekretariát
     
Úsek vedúceho lesníckej výroby Úsek výrobno-technický Úsek výrobno-technický
     
Úsek vedúceho ekonomiky Úsek ekonomicko-obchodný Úsek ekonomicko-obchodný
     
Úsek obchodu a logistiky Regionálne centrá lesnej techniky Škôlkárske strediská
     
Lesné správy Stredisko strojárskej výroby Stredisko Luštiareň L. Hrádok
* Šaštín, Smolenice, Palárikovo, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Krupina, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Sobrance
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené