PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Biomasa


Biomasa

  • 2 a 4 cm dlhé kúsky drevnej hmoty, prevažne odpadovej, vyrábané štiepkovaním
    na štiepkovacích strojoch
  • energetická hodnota 1 prm.s. drevnej štiepky
    s vlhkosťou 20% je 2 713MJ tj.754 kWh
  • podiel nespálených minerálnych látok, je 1 - 3% v závislosti na čistote vstupnej drevnej hmoty

 

 

 

Energetická hodnota biomasy a niektorých surovín

Surovina

Obsah vody v %

Výhrevnosť v MJ/kg

Ener. hodnota v kW/kg

Štiepka

20

14,28

4,0

Drevo - dub

20

14,1

3,9

Drevo - smrek

20

13,8

3,8

Slama

15

14,3

4,0

Obilie

15

14,2

3,9

Repkový olej

-

37,1

10,3

Čierne uhlie

4

30,0-35,0

8,3-9,7

Hnedé uhlie

20

10,0-20,0

2,8-5,5

Vykurovací olej

-

42,7

11,9

Bio metanol

-

19,5

5,4

 Odštepný závod BIOMASA - strategický producent biomasy v rámci celej Slovenskej republikyObchodné aktivity:

*     výroba energetickej štievky
*     logistika dodávok energetickej štiepky

Ponuka energetickej štiepky pre mestské teplárne, obce, drobných a stredných odberateľov

 

 

 

Organizačná štruktúra strediska:

 KONTAKT:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Biomasa
Koháryho č. 2
934 01 Levice
Tel./Fax: 036/630 42 00
E-mail: oz.biomasa@lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené