PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Lesné informačné kancelárie


Lesné informačné kancelárie

Lesné informačné kancelárie

Každý odštepný závod Lesov SR, š. p. pôsobí na území, ktoré sa vyznačuje jedinečnými lesníckymi, prírodnými, kultúrnymi a historickými reáliami. Tento fakt je možné pri prezentovaní našej činnosti a práci s verejnosťou vhodne využívať. Vzhľadom na to, že návštevníci regiónu radi prijmú konkrétne informácie o miestnych zaujímavostiach, treba im tieto poskytnúť spolu s istou pridanou hodnotou, ktorá spočíva vo vkusnej a pravdivej propagácii lesníckej práce. Týmto spôsobom uspokojíme reálnu potrebu návštevníka a zároveň urobíme krok pre šírenie dobrého mena nášho podniku.
Cieľom projektu „Lesné informačné kancelárie“, ktorý bol schválený vedením štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky je:

  • Poskytnúť návštevníkom informácie o pozoruhodných miestach lesnej krajiny, ktorú spravujeme.
  • Zintenzívniť u verejnosti vnímanie významu lesa a našej práce v ňom.
  • Kvalitou poskytnutých informácií, pútavosťou ich spracovania a ústretovosťou ich podania podporiť dobré meno nášho podniku.

Lesné informačné kancelárie (LIK) sa nachádzajú v priestoroch lesných správ a odštepných závodov a poskytujú návštevníkom informácie o zaujímavostiach vyskytujúcich sa na území príslušného závodu.
LESY SR, š. p. pripravili v priebehu rokov 2006 - 2012 pre lesné informačné kancelárie sériu propagačných materiálov v podobe 26 máp, ktoré plošne zobrazujú územie spravované odštepnými závodmi v roku 2006.
Od roku 2013 lesný podnik tvorí 23 odštepných závodov. OZ Krupina bola priradená pod OZ Levice, OZ Bardejov sa stal súčasťou OZ Prešov a OZ Palárikovo sa od roku 2013 rozdelilo medzi OZ Levice, OZ Topoľčianky a OZ Smolenice.


 
 
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené