PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje > Katalóg


Katalóg

K A T A L Ó G aukcie dreva ES Rim.Baňa

22.-24.11.2006

 

Por. číslo Majiteľ Drevina M3 Dľžka Priemer Ponuka zákazníka za m3
635 OZ R.Sobota DB 0,38 2,60 47
636 OZ R.Sobota DB 0,33 3,10 40
637 OZ R.Sobota DB 0,49 2,70 52
638 OZ R.Sobota DB 0,37 3,00 43
639 OZ R.Sobota DB 0,36 4,00 37
2000 OZ R.Sobota DB 0,47 3,50 45
2001 OZ R.Sobota DB 0,37 3,00 43
2002 OZ R.Sobota DB 0,53 4,10 44
2003 OZ R.Sobota DB 0,53 4,10 44
2004 OZ R.Sobota DB 0,38 3,30 42
2005 OZ R.Sobota DB 0,29 2,50 42
2006 OZ R.Sobota DB 0,50 2,90 51
2007 OZ R.Sobota DB 0,30 3,00 39
2008 OZ R.Sobota DB 0,45 3,90 42
2009 OZ R.Sobota DB 0,42 4,20 39
2010 OZ R.Sobota DB 0,54 4,00 45
2011 OZ R.Sobota DB 0,39 4,10 38
2012 OZ R.Sobota DB 0,44 3,80 42
2013 OZ R.Sobota DB 0,22 2,90 34
2014 OZ R.Sobota DB 0,67 4,00 50
2015 OZ R.Sobota DB 0,25 3,00 36
2016 OZ R.Sobota DB 0,30 3,60 36
2017 OZ R.Sobota DB 0,32 3,40 38
2018 OZ R.Sobota DB 0,43 4,80 37
2019 OZ R.Sobota DB 0,51 4,80 40
2020 OZ R.Sobota DB 0,64 4,50 46
2021 OZ R.Sobota DB 0,71 5,50 44
2022 OZ R.Sobota DB 0,69 4,70 47
2023 OZ R.Sobota DB 0,57 4,70 43
2024 OZ R.Sobota DB 0,38 4,70 35
2025 OZ R.Sobota DB 0,82 5,60 47
2026 OZ R.Sobota DB 0,75 4,50 50
2027 OZ R.Sobota DB 0,87 5,40 49
2028 OZ R.Sobota DB 0,50 5,00 39
2029 OZ R.Sobota DB 0,54 4,60 42
2030 OZ R.Sobota DB 0,52 4,90 40
2031 OZ R.Sobota DB 0,62 5,30 42
2032 OZ R.Sobota DB 0,49 5,80 36
2033 OZ R.Sobota DB 0,80 5,40 47
2034 OZ R.Sobota DB 0,56 5,30 40
2035 OZ R.Sobota DB 0,62 4,20 47
2036 OZ R.Sobota DB 0,33 3,90 36
2037 OZ R.Sobota DB 0,51 4,80 40
2038 OZ R.Sobota DB 0,40 4,70 36
2039 OZ R.Sobota DB 0,43 4,30 39
2040 OZ R.Sobota DB 0,73 3,90 53
2041 OZ R.Sobota DB 0,63 3,90 49
2042 OZ R.Sobota DB 0,88 3,90 58
2043 OZ R.Sobota DB 0,44 4,40 39
2044 OZ R.Sobota DB 1,29 6,40 55
2045 OZ R.Sobota DB 0,50 5,60 37
2046 OZ R.Sobota DB 0,47 6,30 34
2047 OZ R.Sobota DB 0,64 6,80 38
2048 OZ R.Sobota DB 0,53 5,90 37
2049 OZ R.Sobota DB 0,75 8,40 37
2050 OZ R.Sobota DB 0,82 7,00 42
2051 OZ R.Sobota DB 0,82 6,10 45
2052 OZ R.Sobota DB 0,62 5,90 40
2053 OZ R.Sobota DB 1,20 6,90 51
2054 OZ R.Sobota DB 0,91 7,10 44
2055 OZ R.Sobota DB 0,64 6,10 40
2056 OZ R.Sobota DB 0,55 6,20 37
2057 OZ R.Sobota DB 0,57 6,00 38
2058 OZ R.Sobota DB 0,79 6,50 43
2059 OZ R.Sobota DB 0,94 6,40 47
2060 OZ R.Sobota DB 1,59 7,90 55
2061 OZ R.Sobota DB 0,60 6,00 39
2062 OZ R.Sobota DB 0,88 6,50 45
2063 OZ R.Sobota DB 1,79 7,40 60
2064 OZ R.Sobota DB 1,35 7,80 51
2065 OZ R.Sobota DB 0,81 8,10 39
2066 OZ R.Sobota DB 0,67 6,70 39
2067 OZ R.Sobota DB 0,97 7,20 45
2068 OZ R.Sobota DB 1,24 7,40 50
2069 OZ R.Sobota DB 1,28 7,10 52
2070 OZ R.Sobota DB 0,58 4,50 44
2071 OZ R.Sobota DB 0,57 5,70 39
2072 OZ R.Sobota DB 0,60 4,70 44
2073 OZ R.Sobota DB 0,48 4,10 42
2074 OZ R.Sobota DB 0,79 6,80 42
2075 OZ R.Sobota DB 0,60 5,70 40
2076 OZ R.Sobota DB 0,60 4,70 44
2077 OZ R.Sobota DB 0,82 6,10 45
2078 OZ R.Sobota DB 0,48 4,60 40
2079 OZ R.Sobota DB 0,50 4,50 41
2080 OZ R.Sobota DB 0,49 5,50 37
2081 OZ R.Sobota DB 0,85 6,00 46
2082 OZ R.Sobota DB 0,47 4,00 42
2083 OZ R.Sobota DB 0,81 7,70 40
2084 OZ R.Sobota DB 0,77 4,80 49
2085 OZ R.Sobota DB 0,56 4,60 43
2086 OZ R.Sobota DB 0,55 6,50 36
2087 OZ R.Sobota DB 0,99 6,70 47
2088 OZ R.Sobota DB 0,49 5,20 38
2089 OZ R.Sobota DB 0,73 6,60 41
2090 OZ R.Sobota DB 0,65 6,20 40
2091 OZ R.Sobota DB 0,87 4,80 52
2092 OZ R.Sobota DB 0,53 5,90 37
2093 OZ R.Sobota DB 0,60 4,90 43
2094 OZ R.Sobota DB 0,82 7,00 42
2095 OZ R.Sobota DB 0,54 4,00 45
2096 OZ R.Sobota DB 0,60 6,30 38
2097 OZ R.Sobota DB 0,67 5,50 43
2098 OZ R.Sobota DB 0,59 5,30 41
2099 OZ R.Sobota DB 0,47 4,00 42
2100 OZ R.Sobota DB 1,11 5,70 54
2101 OZ R.Sobota DB 0,76 4,40 51
6910 OZ R.Sobota DB 0,55 4,70 42
6911 OZ R.Sobota DB 0,74 5,00 47
6912 OZ R.Sobota DB 0,75 4,70 49
6913 OZ R.Sobota DB 0,62 5,90 40
6914 OZ R.Sobota DB 0,61 5,50 41
6915 OZ R.Sobota DB 0,35 3,00 42
6916 OZ R.Sobota DB 0,72 3,20 58
6917 OZ R.Sobota DB 0,47 2,50 53
6918 OZ R.Sobota DB 0,63 3,50 52
6919 OZ R.Sobota DB 0,33 3,10 40
6920 OZ R.Sobota DB 0,43 4,10 40
6921 OZ R.Sobota DB 0,50 2,80 52
6922 OZ R.Sobota DB 0,45 2,50 52
6923 OZ R.Sobota DB 0,34 3,60 38
6924 OZ R.Sobota DB 0,45 4,30 40
6925 OZ R.Sobota DB 0,61 3,50 51
6926 OZ R.Sobota DB 0,30 3,60 36
6927 OZ R.Sobota DB 0,72 4,00 52
6928 OZ R.Sobota DB 1,03 3,50 66
6929 OZ R.Sobota DB 0,49 3,20 48
6930 OZ R.Sobota DB 0,64 3,70 51
6931 OZ R.Sobota DB 1,44 4,00 73
6932 OZ R.Sobota DB 0,52 3,40 48
6933 OZ R.Sobota DB 0,44 3,80 42
6934 OZ R.Sobota DB 0,33 3,10 40
6935 OZ R.Sobota DB 0,25 3,10 35
6936 OZ R.Sobota DB 0,28 3,10 37
6937 OZ R.Sobota DB 0,62 2,50 61
6938 OZ R.Sobota DB 0,42 3,10 45
6939 OZ R.Sobota DB 0,46 3,40 45
6940 OZ R.Sobota DB 0,46 3,40 45
6941 OZ R.Sobota DB 0,38 3,80 39
6942 OZ R.Sobota DB 0,46 3,10 47
6943 OZ R.Sobota DB 1,04 2,90 73
6944 OZ R.Sobota DB 1,36 3,90 72
6945 OZ R.Sobota DB 0,42 3,80 41
6946 OZ R.Sobota DB 0,33 3,30 39
6947 OZ R.Sobota DB 0,62 3,60 51
6948 OZ R.Sobota DB 0,49 3,20 48
6949 OZ R.Sobota DB 0,52 2,40 57
6950 OZ R.Sobota DB 0,38 4,00 38
6951 OZ R.Sobota DB 0,52 3,40 48
6952 OZ R.Sobota DB 0,59 4,20 46
6953 OZ R.Sobota DB 0,42 3,80 41
6954 OZ R.Sobota DB 0,42 2,50 50
6955 OZ R.Sobota DB 0,67 2,70 61
6956 OZ R.Sobota DB 0,43 2,30 53
6957 OZ R.Sobota DB 0,72 3,10 59
6958 OZ R.Sobota DB 0,54 3,50 48
6959 OZ R.Sobota DB 0,32 3,40 38
6960 OZ R.Sobota DB 0,57 2,80 55
6961 OZ R.Sobota DB 0,49 3,30 47
6962 OZ R.Sobota DB 0,97 2,70 73
6963 OZ R.Sobota DB 0,35 3,00 42
6964 OZ R.Sobota DB 0,35 3,00 42
6965 OZ R.Sobota DB 0,49 4,00 43
6966 OZ R.Sobota DB 0,32 2,20 47
6967 OZ R.Sobota DB 0,33 3,70 37
6968 OZ R.Sobota DB 0,53 3,60 47
6969 OZ R.Sobota DB 0,34 3,10 41
6970 OZ R.Sobota DB 0,63 2,60 60
6971 OZ R.Sobota DB 0,66 4,10 49
6972 OZ R.Sobota DB 0,40 3,30 43
6973 OZ R.Sobota DB 0,61 2,70 58
6974 OZ R.Sobota DB 0,29 3,10 38
6975 OZ R.Sobota DB 0,49 2,70 52
6976 OZ R.Sobota DB 0,73 3,50 56
6977 OZ R.Sobota DB 0,75 3,20 59
6978 OZ R.Sobota DB 0,48 3,10 48
6979 OZ R.Sobota DB 1,15 2,80 78
6980 OZ R.Sobota DB 0,52 2,90 52
6981 OZ R.Sobota DB 0,33 2,80 42
6982 OZ R.Sobota DB 0,28 2,20 44
6983 OZ R.Sobota DB 0,65 3,10 56
6984 OZ R.Sobota DB 0,50 2,90 51
6985 OZ R.Sobota DB 0,35 2,90 43
6986 OZ R.Sobota DB 0,41 3,70 41
6987 OZ R.Sobota DB 0,35 4,10 36
6988 OZ R.Sobota DB 0,32 3,40 38
6989 OZ R.Sobota DB 0,56 5,10 41
6990 OZ R.Sobota DB 0,31 3,90 35
6991 OZ R.Sobota DB 0,32 3,20 39
6992 OZ R.Sobota DB 0,46 4,40 40
6993 OZ R.Sobota DB 0,41 4,90 36
6994 OZ R.Sobota DB 0,82 5,80 46
6995 OZ R.Sobota DB 0,39 3,90 39
6996 OZ R.Sobota DB 0,38 3,80 39
6997 OZ R.Sobota DB 0,67 5,20 44
6998 OZ R.Sobota DB 0,65 4,40 47
6999 OZ R.Sobota DB 0,61 4,50 45
994 OZ R.Sobota DB 0,49 4,90 39
995 OZ R.Sobota DB 0,49 4,20 42
996 OZ R.Sobota DB 0,36 4,30 36
997 OZ R.Sobota DB 0,49 5,20 38
998 OZ R.Sobota DB 0,60 4,70 44
999 OZ R.Sobota DB 0,63 4,90 44
2988 OZ R.Sobota DB 0,50 4,50 41
2989 OZ R.Sobota DB 0,80 3,80 56
2990 OZ R.Sobota DB 0,45 5,60 35
2991 OZ R.Sobota DB 0,51 4,80 40
2992 OZ R.Sobota DB 0,47 5,00 38
2993 OZ R.Sobota DB 0,97 4,80 55
2994 OZ R.Sobota DB 0,57 4,20 45
2995 OZ R.Sobota DB 0,56 3,80 47
2996 OZ R.Sobota DB 0,75 4,70 49
2997 OZ R.Sobota DB 0,65 5,10 44
2998 OZ R.Sobota DB 0,42 5,00 36
2999 OZ R.Sobota DB 0,49 3,50 46
2393 OZ R.Sobota DB 0,75 4,50 50
2394 OZ R.Sobota DB 0,56 4,00 46
2395 OZ R.Sobota DB 0,64 4,20 48
2396 OZ R.Sobota DB 0,52 5,20 39
2397 OZ R.Sobota DB 0,52 5,20 39
2398 OZ R.Sobota DB 0,86 4,10 56
2399 OZ R.Sobota DB 0,97 4,00 60
842 OZ R.Sobota DB 0,45 4,80 38
843 OZ R.Sobota DB 0,44 4,60 38
844 OZ R.Sobota DB 0,35 4,10 36
845 OZ R.Sobota DB 0,41 4,30 38
846 OZ R.Sobota DB 0,28 3,70 34
847 OZ R.Sobota DB 0,66 6,00 41
848 OZ R.Sobota DB 0,44 4,60 38
849 OZ R.Sobota DB 0,36 4,30 36
850 OZ R.Sobota DB 0,40 4,20 38
851 OZ R.Sobota DB 0,38 4,30 37
852 OZ R.Sobota DB 0,79 6,50 43
853 OZ R.Sobota DB 0,56 4,00 46
854 OZ R.Sobota DB 0,44 4,20 40
855 OZ R.Sobota DB 0,52 4,90 40
856 OZ R.Sobota DB 0,30 4,20 33
857 OZ R.Sobota DB 0,44 4,00 41
858 OZ R.Sobota DB 0,26 3,40 34
859 OZ R.Sobota DB 1,09 5,80 53
860 OZ R.Sobota DB 0,33 3,90 36
861 OZ R.Sobota DB 0,53 4,80 41
862 OZ R.Sobota DB 0,45 4,10 41
863 OZ R.Sobota DB 0,47 4,00 42
864 OZ R.Sobota DB 0,29 3,20 37
865 OZ R.Sobota DB 0,50 3,90 44
866 OZ R.Sobota DB 0,39 3,90 39
867 OZ R.Sobota DB 0,30 3,60 36
868 OZ R.Sobota DB 0,29 3,80 34
869 OZ R.Sobota DB 0,28 3,70 34
870 OZ R.Sobota DB 0,41 4,80 36
871 OZ R.Sobota DB 0,53 4,10 44
872 OZ R.Sobota DB 0,66 4,50 47
873 OZ R.Sobota DB 0,57 3,90 47
874 OZ R.Sobota DB 0,44 4,70 38
875 OZ R.Sobota DB 0,44 4,20 40
876 OZ R.Sobota DB 0,39 4,90 35
877 OZ R.Sobota DB 0,62 4,80 44
878 OZ R.Sobota DB 0,37 4,10 37
879 OZ R.Sobota DB 0,81 5,50 47
880 OZ R.Sobota DB 0,41 4,60 37
881 OZ R.Sobota DB 0,48 4,10 42
882 OZ R.Sobota DB 0,40 3,80 40
883 OZ R.Sobota DB 0,29 3,80 34
884 OZ R.Sobota DB 0,29 3,90 34
885 OZ R.Sobota DB 0,58 5,80 39
886 OZ R.Sobota DB 0,81 6,00 45
887 OZ R.Sobota DB 0,48 5,70 36
888 OZ R.Sobota DB 0,49 5,80 36
889 OZ R.Sobota DB 0,44 4,90 37
890 OZ R.Sobota DB 0,51 4,80 40
891 OZ R.Sobota DB 0,33 5,00 32
892 OZ R.Sobota DB 0,35 3,90 37
893 OZ R.Sobota DB 0,49 4,90 39
894 OZ R.Sobota DB 0,34 4,30 35
895 OZ R.Sobota DB 0,47 3,70 44
896 OZ R.Sobota DB 0,33 4,10 35
897 OZ R.Sobota DB 0,44 4,00 41
898 OZ R.Sobota DB 0,37 3,50 40
899 OZ R.Sobota DB 0,51 3,60 46
900 OZ R.Sobota DB 0,43 5,40 35
901 OZ R.Sobota DB 0,56 4,00 46
902 OZ R.Sobota DB 0,70 3,90 52
903 OZ R.Sobota DB 0,56 4,40 44
904 OZ R.Sobota DB 0,42 3,60 42
905 OZ R.Sobota DB 0,43 3,70 42
906 OZ R.Sobota DB 0,79 4,20 53
907 OZ R.Sobota DB 0,78 3,70 56
908 OZ R.Sobota DB 0,64 4,00 49
909 OZ R.Sobota DB 0,60 4,10 47
910 OZ R.Sobota DB 0,87 4,80 52
911 OZ R.Sobota DB 0,46 3,60 44
912 OZ R.Sobota DB 0,28 3,10 37
913 OZ R.Sobota DB 1,00 4,30 59
914 OZ R.Sobota DB 1,05 5,80 52
915 OZ R.Sobota DB 0,69 5,90 42
916 OZ R.Sobota DB 0,45 4,80 38
917 OZ R.Sobota DB 0,54 5,10 40
918 OZ R.Sobota DB 0,84 7,20 42
919 OZ R.Sobota DB 0,38 5,10 34
920 OZ R.Sobota DB 0,81 6,00 45
921 OZ R.Sobota DB 0,63 4,30 47
922 OZ R.Sobota CR 0,92 6,00 48
923 OZ R.Sobota DB 0,71 4,40 49
924 OZ R.Sobota DB 0,36 3,30 41
925 OZ R.Sobota DB 0,42 3,60 42
926 OZ R.Sobota DB 0,30 3,60 36
927 OZ R.Sobota DB 0,38 3,00 44
928 OZ R.Sobota DB 0,54 3,50 48
929 OZ R.Sobota DB 0,44 3,30 45
930 OZ R.Sobota DB 0,62 3,20 54
931 OZ R.Sobota DB 0,67 3,30 55
932 OZ R.Sobota DB 0,33 3,00 41
933 OZ R.Sobota DB 0,40 3,60 41
934 OZ R.Sobota DB 0,25 2,80 37
935 OZ R.Sobota DB 0,47 3,20 47
936 OZ R.Sobota DB 0,83 3,20 62
937 OZ R.Sobota DB 0,29 2,80 40
938 OZ R.Sobota DB 0,38 3,00 44
939 OZ R.Sobota DB 1,06 3,30 69
940 OZ R.Sobota DB 0,36 3,30 41
941 OZ R.Sobota DB 0,35 3,20 41
942 OZ R.Sobota DB 0,38 3,00 44
943 OZ R.Sobota DB 0,43 3,20 45
944 OZ R.Sobota DB 0,51 3,60 46
945 OZ R.Sobota DB 0,29 2,80 40
946 OZ R.Sobota DB 0,50 3,40 47
947 OZ R.Sobota DB 0,48 3,10 48
948 OZ R.Sobota DB 0,40 3,00 45
949 OZ R.Sobota DB 0,38 4,00 38
950 OZ R.Sobota DB 0,75 4,00 53
951 OZ R.Sobota DB 0,56 3,80 47
952 OZ R.Sobota DB 0,34 3,10 41
953 OZ R.Sobota DB 0,49 4,90 39
954 OZ R.Sobota DB 0,38 3,80 39
955 OZ R.Sobota SC 0,46 4,00 40
956 OZ R.Sobota SC 0,66 6,00 39
957 OZ R.Sobota SC 0,55 5,00 39
958 OZ R.Sobota SC 0,66 4,00 48
959 OZ R.Sobota SC 0,47 5,00 36
960 OZ R.Sobota SC 0,58 5,00 40
961 OZ R.Sobota SC 0,35 5,00 31
962 OZ R.Sobota SC 0,71 4,00 50
963 OZ R.Sobota SC 0,30 4,00 32
964 OZ R.Sobota SC 0,99 6,00 48
965 OZ R.Sobota SC 1,02 4,00 61
966 OZ R.Sobota SC 0,46 4,00 40
967 OZ R.Sobota SC 0,63 5,00 42
968 OZ R.Sobota SC 0,59 6,00 37
969 OZ R.Sobota SC 0,53 6,00 35
970 OZ R.Sobota SC 0,42 5,00 34
971 OZ R.Sobota SC 0,52 5,00 38
972 OZ R.Sobota SC 0,45 6,00 32
973 OZ R.Sobota SC 0,59 6,00 37
974 OZ R.Sobota SC 0,87 6,00 45
975 OZ R.Sobota SC 0,96 4,00 58
976 OZ R.Sobota SC 1,02 4,00 73
977 OZ R.Sobota SC 1,02 4,00 64
978 OZ R.Sobota SC 0,55 4,00 44
979 OZ R.Sobota SC 0,72 6,00 41
980 OZ R.Sobota SC 0,44 5,00 35
981 OZ R.Sobota SC 0,32 4,00 33
982 OZ R.Sobota SC 0,66 4,00 48
983 OZ R.Sobota SC 0,42 4,00 38
984 OZ R.Sobota SC 0,50 5,00 37
985 OZ R.Sobota SC 0,37 5,00 32
986 OZ R.Sobota SC 0,49 7,00 31
987 OZ R.Sobota SC 0,92 8,00 40
988 OZ R.Sobota BR 0,24 4,10 30
989 OZ R.Sobota BR 0,51 4,00 44
990 OZ R.Sobota BR 0,23 3,30 33
991 OZ R.Sobota BR 0,24 4,10 30
992 OZ R.Sobota BR 0,28 4,90 30
993 OZ R.Sobota AG 0,26 3,10 36
994 OZ R.Sobota AG 0,20 3,70 29
995 OZ R.Sobota AG 0,41 5,10 35
996 OZ R.Sobota AG 0,29 3,80 34
997 OZ R.Sobota AG 0,43 3,90 41
998 OZ R.Sobota AG 0,29 4,10 33
999 OZ R.Sobota JL 0,32 4,00 35
2672 OZ R.Sobota JL 0,39 3,90 39
2673 OZ R.Sobota HB 0,61 3,90 46
2674 OZ R.Sobota CS 0,55 4,00 43
2675 OZ R.Sobota CS 0,80 4,70 48
2676 OZ R.Sobota JS 0,35 5,00 33
2677 OZ R.Sobota JH 0,78 4,20 50
2678 OZ R.Sobota JH 0,39 4,10 36
2679 OZ R.Sobota JH 0,58 3,90 45
2680 OZ R.Sobota JH 0,33 3,10 38
2681 OZ R.Sobota JH 0,31 2,90 38
2682 OZ R.Sobota JH 0,38 2,90 42
2683 OZ R.Sobota JH 0,35 3,70 36
2684 OZ R.Sobota BK 0,75 3,60 53
2685 OZ R.Sobota BK 0,56 5,00 39
2686 OZ R.Sobota BK 0,44 3,90 39
2687 OZ R.Sobota BK 0,29 3,60 33
2688 OZ R.Sobota BK 0,65 2,90 55
2689 OZ R.Sobota BK 0,53 3,40 46
2690 OZ R.Sobota BK 0,42 3,60 40
2691 OZ R.Sobota BK 0,88 3,90 55
2692 OZ R.Sobota BK 1,47 4,00 70
2693 OZ R.Sobota BK 0,80 4,00 52
2694 OZ R.Sobota BK 0,76 5,60 43
2695 OZ R.Sobota BK 0,73 4,70 46
2696 OZ R.Sobota BK 1,01 3,90 59
2697 OZ R.Sobota BK 0,96 5,40 49
2698 OZ R.Sobota BK 1,01 5,70 49
2699 OZ R.Sobota BK 0,79 5,80 43
2700 OZ R.Sobota BK 1,20 3,70 66
2701 OZ R.Sobota BK 0,48 3,90 41
2702 OZ R.Sobota BK 0,57 4,60 41
2703 OZ R.Sobota BK 1,33 5,70 56
2704 OZ R.Sobota BK 0,84 5,60 45
2705 OZ R.Sobota BK 0,76 5,80 42
2706 OZ R.Sobota BK 0,94 5,50 48
2707 OZ R.Sobota BK 0,92 4,60 52
2708 OZ R.Sobota BK 1,08 4,80 55
2709 OZ R.Sobota BK 1,01 3,90 59
2710 OZ R.Sobota BK 0,72 3,20 55
2711 OZ R.Sobota BK 0,42 4,00 38
2712 OZ R.Sobota BK 0,62 6,20 37
2713 OZ R.Sobota BK 0,73 5,90 41
2714 OZ R.Sobota BK 0,82 4,60 49
2715 OZ R.Sobota BK 0,92 4,80 51
2716 OZ R.Sobota BK 0,77 4,70 47
2717 OZ R.Sobota BK 1,40 5,60 58
2718 OZ R.Sobota BK 0,41 3,90 38
2719 OZ R.Sobota BK 0,70 4,10 48
2720 OZ R.Sobota BK 0,66 3,70 49
2721 OZ R.Sobota BK 0,84 4,70 49
2722 OZ R.Sobota BK 1,04 5,40 51
2723 OZ R.Sobota BK 0,66 4,60 44
2724 OZ R.Sobota BK 1,07 4,00 60
2725 OZ R.Sobota BK 0,98 5,50 49
2726 OZ R.Sobota BK 0,47 4,00 40
2727 OZ R.Sobota BK 0,42 3,60 40
2728 OZ R.Sobota BK 0,82 4,60 49
2729 OZ R.Sobota BK 0,97 5,70 48
2730 OZ R.Sobota BK 0,69 5,30 42
2731 OZ R.Sobota BK 0,79 5,80 43
2732 OZ R.Sobota BK 0,81 5,90 43
2733 OZ R.Sobota BK 0,72 5,80 41
2734 OZ R.Sobota BK 0,88 5,90 45
2735 OZ R.Sobota BK 1,33 5,50 57
2736 OZ R.Sobota BK 0,95 5,10 50
2737 OZ R.Sobota BK 0,61 4,70 42
2738 OZ R.Sobota BK 0,75 5,50 43
2739 OZ R.Sobota BK 0,53 4,50 40
2740 OZ R.Sobota BK 0,52 4,90 38
2741 OZ R.Sobota BK 0,77 5,90 42
2742 OZ R.Sobota BK 0,59 4,30 43
2743 OZ R.Sobota BK 0,57 4,20 43
2744 OZ R.Sobota BK 0,63 6,00 38
2745 OZ R.Sobota BK 1,04 4,80 54
2746 OZ R.Sobota BK 0,85 3,80 55
2747 OZ R.Sobota BK 0,47 4,00 40
2748 OZ R.Sobota BK 0,81 3,90 53
2749 OZ R.Sobota BK 0,85 5,00 48
2750 OZ R.Sobota BK 0,70 4,10 48
2751 OZ R.Sobota BK 0,96 5,00 51
2752 OZ R.Sobota BK 0,73 4,90 45
2753 OZ R.Sobota BK 1,23 4,90 58
2754 OZ R.Sobota BK 0,65 5,00 42
2755 OZ R.Sobota BK 0,49 3,30 45
2756 OZ R.Sobota BK 1,02 5,50 50
2757 OZ R.Sobota BK 0,87 5,60 46
2758 OZ R.Sobota BK 0,65 4,00 47
2759 OZ R.Sobota BK 0,63 4,20 45
2760 OZ R.Sobota BK 1,08 4,80 55
2761 OZ R.Sobota BK 1,14 4,40 59
2762 OZ R.Sobota BK 0,60 4,00 45
2763 OZ R.Sobota BK 1,07 3,60 63
2764 OZ R.Sobota BK 1,04 8,00 42
2765 OZ R.Sobota BK 1,62 7,20 55
2766 OZ R.Sobota BK 1,11 6,80 47
2767 OZ R.Sobota BK 1,78 8,90 52
2768 OZ R.Sobota BK 1,05 7,70 43
2769 OZ R.Sobota BK 1,90 6,20 64
2770 OZ R.Sobota BK 0,92 6,70 43
2771 OZ R.Sobota BK 0,88 5,90 45
2772 OZ R.Sobota BK 0,67 6,00 39
2773 OZ R.Sobota BK 0,98 6,90 44
2774 OZ R.Sobota BK 1,04 5,40 51
2775 OZ R.Sobota BK 1,07 6,00 49
2776 OZ R.Sobota BK 0,94 8,00 40
2777 OZ R.Sobota BK 0,82 6,30 42
2778 OZ R.Sobota BK 0,91 7,00 42
2779 OZ R.Sobota BK 1,39 8,50 47
2780 OZ R.Sobota BK 0,90 6,30 44
2781 OZ R.Sobota BK 0,83 4,30 51
2782 OZ R.Sobota BK 0,71 6,00 40
2783 OZ R.Sobota BK 0,53 5,00 38
2784 OZ R.Sobota BK 0,60 4,00 45
2785 OZ R.Sobota BK 0,61 5,80 38
2786 OZ R.Sobota BK 1,28 5,90 54
2787 OZ R.Sobota BK 0,99 5,80 48
2788 OZ R.Sobota BK 1,19 6,20 51
2789 OZ R.Sobota BK 0,65 5,50 40
2790 OZ R.Sobota BK 1,43 5,70 58
2791 OZ R.Sobota BK 1,14 7,30 46
2792 OZ R.Sobota BK 0,72 6,10 40
2793 OZ R.Sobota BK 1,73 9,00 51
2794 OZ R.Sobota BK 1,50 7,20 53
2795 OZ R.Sobota BK 1,23 8,60 44
2796 OZ R.Sobota BK 0,77 5,90 42
2797 OZ R.Sobota BK 1,50 11,00 43
2798 OZ R.Sobota BK 0,65 6,80 36
2799 OZ R.Sobota BK 0,77 7,70 37
2800 OZ R.Sobota BK 0,95 7,70 41
2801 OZ R.Sobota BK 2,34 7,90 63
2802 OZ R.Sobota BK 1,00 6,70 45
2803 OZ R.Sobota BK 0,85 5,70 45
2804 OZ R.Sobota BK 0,86 6,30 43
2805 OZ R.Sobota BK 1,17 8,20 44
2806 OZ R.Sobota BK 1,16 8,90 42
2807 OZ R.Sobota BK 0,05 6,40 8
2808 OZ R.Sobota BK 1,70 11,40 45
2809 OZ R.Sobota BK 1,73 6,90 58
2810 OZ R.Sobota BK 1,96 9,80 52
2811 OZ R.Sobota BK 1,52 7,60 52
2812 OZ R.Sobota BK 1,00 9,00 39
2813 OZ R.Sobota BK 1,39 7,20 51
2814 OZ R.Sobota BK 0,83 7,80 38
2815 OZ R.Sobota BK 1,11 7,80 44
2816 OZ R.Sobota BK 1,08 7,90 43
2817 OZ R.Sobota BK 1,55 9,10 48
2818 OZ R.Sobota BK 0,88 7,90 39
2819 OZ R.Sobota BK 1,62 6,70 57
2820 OZ R.Sobota BK 1,37 11,10 41
2821 OZ R.Sobota BK 1,70 10,90 46
2822 OZ R.Sobota BK 0,86 6,60 42
2823 OZ R.Sobota BK 1,76 8,80 52
2824 OZ R.Sobota BK 2,49 9,30 60
2825 OZ R.Sobota BK 1,28 6,90 50
2826 OZ R.Sobota BK 0,98 7,20 43
2827 OZ R.Sobota BK 0,85 6,90 41
2828 OZ R.Sobota BK 1,91 7,40 59
2829 OZ R.Sobota BK 1,09 8,00 43
2830 OZ R.Sobota BK 1,11 7,10 46
2831 OZ R.Sobota BK 1,50 7,50 52
2832 OZ R.Sobota BK 0,82 7,00 40
2833 OZ R.Sobota BK 1,22 7,80 46
2834 OZ R.Sobota BK 1,65 10,10 47
2835 OZ R.Sobota BK 0,85 6,50 42
2836 OZ R.Sobota BK 1,28 6,90 50
2837 OZ R.Sobota BK 1,81 7,00 59
2838 OZ R.Sobota BK 1,11 9,00 41
2839 OZ R.Sobota BK 1,61 11,30 44
2840 OZ R.Sobota BK 0,96 8,20 40
2841 OZ R.Sobota BK 1,28 7,50 48
2842 OZ R.Sobota BK 1,77 9,20 51
2843 OZ R.Sobota BK 1,52 8,90 48
2844 OZ R.Sobota BK 1,84 11,80 46
2845 OZ R.Sobota BK 1,45 8,90 47
2846 OZ R.Sobota BK 1,28 6,90 50
2847 OZ R.Sobota BK 1,23 7,20 48
2848 OZ R.Sobota BK 1,52 8,90 48
2849 OZ R.Sobota BK 1,16 7,10 47
2850 OZ R.Sobota BK 1,04 7,30 44
2851 OZ R.Sobota BK 1,76 8,80 52
2852 OZ R.Sobota BK 1,37 8,80 46
2853 OZ R.Sobota BK 1,81 8,70 53
2854 OZ R.Sobota BK 1,39 8,90 46
2855 OZ R.Sobota BK 1,29 9,90 42
2856 OZ R.Sobota BK 2,41 10,70 55
2857 OZ R.Sobota BK 1,28 9,40 43
2858 OZ R.Sobota BK 0,90 8,10 39
2859 OZ R.Sobota BK 1,03 7,20 44
2860 OZ R.Sobota BK 1,23 9,90 41
2861 OZ R.Sobota BK 1,65 9,70 48
2862 OZ R.Sobota BK 1,08 9,20 40
2863 OZ R.Sobota BK 1,03 6,90 45
2864 OZ R.Sobota BK 1,24 6,70 50
2865 OZ R.Sobota BK 1,07 7,80 43
2866 OZ R.Sobota BK 1,46 8,20 49
2867 OZ R.Sobota BK 1,62 9,90 47
2868 OZ R.Sobota BK 1,11 9,00 41
2869 OZ R.Sobota BK 1,13 7,90 44
2870 OZ R.Sobota BK 1,82 9,10 52
2871 OZ R.Sobota BK 1,18 7,90 45
2872 OZ R.Sobota BK 1,21 10,30 40
2873 OZ R.Sobota BK 1,46 9,80 45
2874 OZ R.Sobota BK 1,25 8,00 46
2875 OZ R.Sobota BK 1,37 8,80 46
2876 OZ R.Sobota BK 0,86 6,60 42
2877 OZ R.Sobota BK 1,01 7,40 43
2878 OZ R.Sobota BK 0,93 7,90 40
2879 OZ R.Sobota BK 2,46 9,80 58
2880 OZ R.Sobota BK 1,56 8,10 51
2881 OZ R.Sobota BK 0,83 7,80 38
2882 OZ R.Sobota BK 1,13 8,70 42
2883 OZ R.Sobota BK 0,91 7,70 40
2884 OZ R.Sobota BK 1,04 8,00 42
2885 OZ R.Sobota BK 1,09 8,00 43
2886 OZ R.Sobota BK 1,34 6,70 52
2887 OZ R.Sobota BK 0,90 5,50 47
2888 OZ R.Sobota BK 0,67 5,40 41
2889 OZ R.Sobota BK 0,96 5,40 49
2890 OZ R.Sobota BK 0,69 5,60 41
2891 OZ R.Sobota BK 0,74 5,40 43
2892 OZ R.Sobota BK 0,68 5,20 42
2893 OZ R.Sobota BK 0,99 4,40 55
2894 OZ R.Sobota BK 0,65 5,80 39
2895 OZ R.Sobota BK 0,91 5,60 47
2896 OZ R.Sobota BK 0,58 4,90 40
2897 OZ R.Sobota BK 0,53 5,00 38
2898 OZ R.Sobota BK 1,43 5,70 58
2899 OZ R.Sobota BK 0,91 6,10 45
2900 OZ R.Sobota BK 0,61 4,90 41
2901 OZ R.Sobota BK 1,09 4,20 59
2902 OZ R.Sobota BK 0,87 5,30 47
2903 OZ R.Sobota BK 0,54 5,10 38
2904 OZ R.Sobota BK 0,80 4,70 48
2905 OZ R.Sobota BK 0,69 6,50 38
2906 OZ R.Sobota BK 0,64 5,70 39
2907 OZ R.Sobota BK 1,00 5,00 52
2908 OZ R.Sobota BK 0,90 6,00 45
2909 OZ R.Sobota BK 1,08 5,00 54
2910 OZ R.Sobota BK 1,13 4,50 58
2911 OZ R.Sobota BK 1,33 5,90 55
2912 OZ R.Sobota BK 0,89 5,70 46
2913 OZ R.Sobota BK 0,76 5,80 42
2914 OZ R.Sobota BK 0,62 5,00 41
2915 OZ R.Sobota BK 0,90 5,30 48
2916 OZ R.Sobota BK 0,57 4,40 42
2917 OZ R.Sobota BK 0,82 4,80 48
2918 OZ R.Sobota BK 0,81 5,20 46
2919 OZ R.Sobota BK 0,76 5,10 45
2920 OZ R.Sobota BK 1,11 6,00 50
2921 OZ R.Sobota BK 0,65 5,50 40
2922 OZ R.Sobota BK 0,50 3,50 44
2923 OZ R.Sobota BK 0,68 5,00 43
2924 OZ R.Sobota BK 0,80 4,30 50
2925 OZ R.Sobota BK 0,73 4,10 49
2926 OZ R.Sobota BK 0,67 5,40 41
2927 OZ R.Sobota BK 0,55 4,90 39
2928 OZ R.Sobota BK 0,59 5,00 40
2929 OZ R.Sobota BK 1,50 6,20 57
2930 OZ R.Sobota BK 0,59 5,00 40
2931 OZ R.Sobota BK 0,79 6,10 42
2932 OZ R.Sobota BK 0,69 5,30 42
2933 OZ R.Sobota BK 0,70 5,40 42
2934 OZ R.Sobota BK 0,94 3,90 57
2935 OZ R.Sobota BK 0,66 4,80 43
2936 OZ R.Sobota BK 1,14 7,00 47
2937 OZ R.Sobota BK 0,92 5,90 46
2938 OZ R.Sobota BK 0,67 4,30 46
2939 OZ R.Sobota BK 0,65 3,80 48
2940 OZ R.Sobota BK 0,61 4,70 42
2941 OZ R.Sobota BK 0,84 5,40 46
2942 OZ R.Sobota BK 0,91 5,60 47
2943 OZ R.Sobota BK 0,69 4,60 45
2944 OZ R.Sobota BK 0,59 5,00 40
2945 OZ R.Sobota BK 0,57 5,10 39
2946 OZ R.Sobota BK 0,87 4,90 49
2947 OZ R.Sobota BK 0,57 4,40 42
 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené