PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Info > Katalóg


Katalóg

 
Lesy SR š.p., OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Ponukový list aukcie dreva 27.11.-29.11.2006 MES Prešov
Podnikateľský subjekt:
p.č. pôvod drevina dĺžka (m) priemer (cm) objem (m3) ponúkana cena bez DPH v Sk/m3 poznámka
1 OZ Prešov BK 7,90 74 3,23
2 OZ Prešov BK 6,70 67 2,24
3 OZ Prešov BK 5,90 63 1,75
4 OZ Prešov BK 5,60 61 1,55
5 OZ Prešov BK 5,60 63 1,66
6 OZ Prešov BK 5,00 61 1,39
7 OZ Prešov BK 4,80 55 1,08
8 OZ Prešov BK 7,10 55 1,60
9 OZ Prešov BK 6,10 56 1,42
10 OZ Prešov BK 5,00 48 0,85
11 OZ Prešov BK 4,80 48 0,82
12 OZ Prešov BK 5,70 50 1,06
13 OZ Prešov BK 5,70 52 1,14
14 OZ Prešov BK 7,10 55 1,60
15 OZ Prešov BK 5,80 53 1,21
16 OZ Prešov BK 7,60 49 1,35
17 OZ Prešov BK 5,40 65 1,70
18 OZ Prešov BK 4,60 62 1,32
19 OZ Prešov BK 6,00 70 2,20
20 OZ Prešov BK 6,50 57 1,57
21 OZ Prešov BK 5,90 60 1,58
22 OZ Prešov BK 5,80 53 1,21
23 OZ Prešov BK 5,10 54 1,10
24 OZ Prešov BK 7,20 66 2,34
25 OZ Prešov BK 5,80 50 1,08
26 OZ Prešov BK 5,00 57 1,21
27 OZ Prešov BK 5,60 55 1,26
28 OZ Prešov BK 5,00 68 1,73
29 OZ Prešov BK 4,60 69 1,64
30 OZ Prešov BK 6,50 42 0,85
31 OZ Prešov BK 12,40 45 1,85
32 OZ Prešov BK 10,30 44 1,47
33 OZ Prešov BK 9,80 54 2,12
34 OZ Prešov BK 10,80 59 2,79
35 OZ Prešov BK 8,80 45 1,31
36 OZ Prešov BK 7,60 46 1,19
37 OZ Prešov BK 8,00 46 1,25
38 OZ Prešov BK 9,90 47 1,62
39 OZ Prešov BK 9,50 42 1,24
40 OZ Prešov BK 8,70 43 1,19
41 OZ Prešov BK 6,50 44 0,93
42 OZ Prešov BK 8,60 50 1,60
43 OZ Prešov BK 7,60 45 1,13
44 OZ Prešov BK 8,40 55 1,89
45 OZ Prešov BK 10,10 46 1,58
46 OZ Prešov BK 9,10 48 1,55
47 OZ Prešov BK 9,30 65 2,94
48 OZ Prešov BK 9,10 50 1,69
49 OZ Prešov BK 9,00 42 1,17
50 OZ Prešov BK 10,80 50 2,00
51 OZ Prešov BK 11,30 48 1,93
52 OZ Prešov BK 9,30 50 1,73
53 OZ Prešov BK 8,10 47 1,32
54 OZ Prešov BK 11,10 45 1,66
55 OZ Prešov BK 8,80 42 1,15
56 OZ Prešov BK 8,40 43 1,15
57 OZ Prešov BK 6,10 45 0,91
58 OZ Prešov BK 9,60 50 1,78
59 OZ Prešov BK 7,10 46 1,11
60 OZ Prešov BK 6,00 49 1,07
61 OZ Prešov BK 7,80 48 1,33
62 OZ Prešov BK 9,20 51 1,77
63 OZ Prešov BK 8,60 52 1,72
64 OZ Prešov BK 8,30 67 2,78
65 OZ Prešov BK 6,00 54 1,30
66 OZ Prešov BK 6,50 54 1,41
67 OZ Prešov BK 8,30 48 1,42
68 OZ Prešov BK 5,70 45 0,85
69 OZ Prešov BK 5,40 53 1,12
70 OZ Prešov BK 7,50 51 1,44
71 OZ Prešov BK 7,00 44 1,00
72 OZ Prešov BK 6,00 50 1,11
73 OZ Prešov BK 6,10 50 1,13
74 OZ Prešov BK 4,90 56 1,14
75 OZ Prešov BK 5,90 64 1,80
76 OZ Prešov BK 7,00 48 1,19
77 OZ Prešov BK 7,10 58 1,78
78 OZ Prešov BK 7,90 43 1,08
79 OZ Prešov BK 7,80 54 1,69
80 OZ Prešov BK 6,80 47 1,11
81 OZ Prešov BK 4,90 52 0,98
82 OZ Prešov BK 7,00 50 1,30
83 OZ Prešov BK 5,90 53 1,23
84 OZ Prešov BK 7,40 45 1,10
85 OZ Prešov BK 5,10 52 1,02
86 OZ Prešov BK 4,90 66 1,59
87 OZ Prešov BK 5,00 50 0,93
88 OZ Prešov BK 4,90 52 0,98
89 OZ Prešov BK 8,30 49 1,48
90 OZ Prešov BK 8,00 45 1,19
91 OZ Prešov BK 8,10 45 1,21
92 OZ Prešov BK 6,90 49 1,23
93 OZ Prešov BK 6,90 50 1,28
94 OZ Prešov BK 7,30 45 1,09
95 OZ Prešov DB 7,90 69 2,53
96 OZ Prešov DB 7,10 36 0,60
97 OZ Prešov DB 7,90 39 0,79
98 OZ Prešov DB 4,20 44 0,54
99 OZ Prešov DB 3,20 52 0,58
100 OZ Prešov DB 6,00 41 0,66
101 OZ Prešov DB 5,20 46 0,73
102 OZ Prešov DB 5,60 54 1,09
103 OZ Prešov DB 7,10 39 0,71
104 OZ Prešov DB 6,50 63 1,74
105 OZ Prešov DB 6,10 43 0,74
106 OZ Prešov DB 5,70 44 0,73
107 OZ Prešov DB 5,00 41 0,55
108 OZ Prešov DB 5,20 38 0,49
109 OZ Prešov DB 4,20 44 0,54
110 OZ Prešov DB 4,90 48 0,75
111 OZ Prešov DB 3,80 56 0,80
112 OZ Prešov DB 3,30 53 0,62
113 OZ Prešov DB 4,50 52 0,81
114 OZ Prešov DB 4,00 61 1,00
115 OZ Prešov DB 4,40 54 0,86
116 OZ Prešov DB 5,10 39 0,51
117 OZ Prešov DB 4,00 55 0,81
118 OZ Prešov DB 2,90 63 0,77
119 OZ Prešov DB 4,00 39 0,40
120 OZ Prešov DB 4,10 43 0,50
121 OZ Prešov DB 3,80 42 0,44
122 OZ Prešov DB 3,50 47 0,52
123 OZ Prešov DB 4,20 50 0,70
124 OZ Prešov DB 5,10 38 0,48
125 OZ Prešov DB 6,10 36 0,52
126 OZ Prešov DB 4,30 62 1,11
127 OZ Prešov CS 4,00 33 0,32
128 OZ Prešov CS 4,00 33 0,32
129 OZ Prešov CS 2,30 47 0,38
130 OZ Prešov CS 3,60 46 0,56
131 OZ Prešov CS 4,30 40 0,51
132 OZ Prešov CS 3,60 42 0,47
133 OZ Prešov CS 3,20 34 0,27
134 OZ Prešov CS 5,30 33 0,42
135 OZ Prešov CS 4,40 41 0,54
136 OZ Prešov CS 3,60 47 0,59
137 OZ Prešov JH 5,10 40 0,60
138 OZ Prešov JH 4,00 44 0,57
139 OZ Prešov JH 3,20 53 0,67
140 OZ Prešov JH 4,60 44 0,66
141 OZ Prešov JH 4,10 41 0,51
142 OZ Prešov JH 3,50 50 0,65
143 OZ Prešov JH 3,50 49 0,62
144 OZ Prešov JH 4,00 43 0,55
145 OZ Prešov JH 3,60 46 0,56
146 OZ Prešov JH 6,10 49 1,09
147 OZ Prešov JH 4,60 43 0,63
148 OZ Prešov JH 7,70 36 0,73
149 OZ Prešov JH 7,60 43 1,04
150 OZ Prešov JH 7,50 51 1,44
151 OZ Prešov JH 6,10 39 0,68
152 OZ Prešov JH 4,80 39 0,54
153 OZ Prešov JH 6,60 46 1,03
154 OZ Prešov JH 4,90 56 1,14
155 OZ Prešov JH 5,50 43 0,75
156 OZ Prešov JH 5,00 44 0,71
157 OZ Prešov JH 5,50 41 0,68
158 OZ Prešov JH 8,10 38 0,86
159 OZ Prešov JH 4,10 43 0,56
160 OZ Prešov JH 4,80 40 0,56
161 OZ Prešov JH 5,20 47 0,85
162 OZ Prešov JS 5,00 52 0,90
163 OZ Prešov JS 7,10 50 1,19
164 OZ Prešov JS 5,00 47 0,74
165 OZ Prešov JS 6,40 52 1,15
166 OZ Prešov JS 5,00 42 0,58
167 OZ Prešov JS 8,00 45 1,08
168 OZ Prešov JS 5,00 51 0,87
169 OZ Prešov JS 6,20 53 1,16
170 OZ Prešov JS 3,00 58 0,67
171 OZ Prešov JS 9,70 46 1,37
172 OZ Prešov JS 4,10 58 0,92
173 OZ Prešov JS 6,80 45 0,92
174 OZ Prešov JS 3,00 50 0,50
175 OZ Prešov JS 7,60 39 0,76
176 OZ Prešov JS 4,10 47 0,60
177 OZ Prešov JS 6,00 45 0,81
178 OZ Prešov JS 4,00 49 0,64
179 OZ Prešov JS 7,40 50 1,24
180 OZ Prešov JS 4,90 55 0,99
181 OZ Prešov JS 7,00 54 1,36
182 OZ Prešov BH 3,60 45 0,48
183 OZ Prešov BH 7,30 50 1,22
184 OZ Prešov BH 3,90 45 0,53
185 OZ Prešov BH 7,50 36 0,63
186 OZ Prešov BH 4,50 35 0,36
187 OZ Prešov BH 7,80 33 0,55
188 OZ Prešov BH 5,40 35 0,43
189 OZ Prešov BH 9,50 52 1,71
190 OZ Prešov BH 7,00 36 0,59
191 OZ Prešov BH 9,00 35 0,72
192 OZ Prešov DB 4,00 45 0,54
193 OZ Prešov OS 4,00 49 0,71
194 OZ Prešov OS 4,00 41 0,50
195 OZ Prešov OS 4,00 36 0,38
196 OZ Prešov BK 4,00 54 0,87
197 OZ Prešov OS 4,00 40 0,47
198 OZ Prešov OS 4,00 42 0,52
drevina objem (m3)
BK 136,71
DB 25,16
JH 18,68
JS 18,45
BH 7,22
CS 4,38
OS 2,58
spolu: 213,18

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené