PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Revúca > Vyhodnotenie


Vyhodnotenie
Vyhodnotenie dražby dreva, konanej dňa 11.5.2017 na ES Tornaľa vo formáte MS Excel : vyhodnotenie.xls

   

Niekoľko súhrnných údajov :

  

Ponuka :

148 ks (118,33 m3) výrezov I. - IV. triedy v drevinách DB, JS.

Predané :

148 ks (118,33 m3) za 32 263,82 €

Priemerné speňaženie :

272,66 € celkom, z toho

290,53 € v drevine DB

145,00 € v drevine JS

Najdrahšie predaný exponát :

položka č. 906 (DB) za 1424,25 € (633,00 €/m3)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené