PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Levice


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik,OZ Levice - aukcia dreva
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Leviceoznamuje, že
VEREJNÁ DRAŽBA CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA
výrezov drevín Dub, Javor, Jaseň, Agát

v dňoch 20 - 22.3.2018  od 8:00 hod. do 16:00 hod. na ES Hontianske Nemce

bola ukončená 22.3.2018


Presná ponuka tovaru bola uvedená pred začiatkom dražby na ponukových listoch.
Vyhodnotenie bolo 26.3.2018 o 12.00 na OZ Levice.

 


Bližšie informácie :

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lukotka
+421918 333 503, vladimir.lukotka@lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené