PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Levice


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik,OZ Levice - aukcia dreva
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Levice


vyhlasuje
VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA
výrezy dreviny DB v množstve cca 30m3

19.5..2017  od 8:00 hod. do 16:00 hod. na ES Hontianske Nemce
Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby na ponukových listoch.
Výsledky dražby budú zverejnené dňa 22.5..2017 o 12:00 hod.

dražobný poriadok nájdete tu


Radi privítame všetkých záujemcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Bližšie informácie :

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lukotka
+421918 333 503,

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené