PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Topolčianky


Info

 

 

Katalóg/Catalog

Vyhodnotenie/Auswertung/Evaluation

 

Dražobný poriadok

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ TOPOĽČIANKY

 

vyhlasuje

 

DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. A triedy akosti

   

Dražba sa uskutoční v dňoch 20.03.2018 – 23.03.2018 v priestoroch ES Topoľčianky

 

Ponúkaný objem drevnej hmoty:

Dub:  250 m3

Buk:  20m3

Ostatné listnaté: 10 m3

 

Miesto konania dražby: Expedičný sklad Topoľčianky
Dátum konania dražby: 20.3. – 22.3.2018 od 0715 do 1500
23.3.2018 od 0715 do 1200
Termín pre odovzdávanie ponúk : 20 – 22.3 do 15 00 a 23.3.2018 do 1200
Termín vyhodnotenia dražby: 23.3.2018 do 1700
Spôsob otvárania obálok: (verejný, neverejný) VEREJNÝ
Termín a miesto zverejnenia ponúk: ES Topoľčianky - 23.3.2018 o 1700
www.lesy.sk - 23.3.2018 o 1700
Čas vyhradený na prijímanie reklamácií: 27.3.2018 do 0800

 

 

Radi privítame na našej aukcii všetkých záujemcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie:                                                                                                                                                                            Ing.Milan GARAJ       

Ing. Daniel Benček                                                                                                                                                                                  riaditeľ  OZ
tel. +421 918 333 570

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené