PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Prievidza


Info

 

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7 , 971 01 Prievidza

Katalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Pravidlá aukčného predaja

 

   

 

 

L E S Y Slovenskej republiky, štátny podnik,

Odštepný závod Prievidza

Vás pozývajú na

DRAŽBU DREVA

 

dub, buk, javor, jaseň, čerešňa,

ostatné list., smrekovec

Dražba sa uskutoční dňa 20.3.2018 (10:00 hod) - 23.3.2018 (10:00 hod)

v priestoroch MES Veľké Uherce

Vyhodnotenie bude 23.3.2018 po 12:00 hod. Výsledky budú zverejnené na www.lesy.sk/OZ Prievidza

 

Drevina množstvo v m3 
AG 0,73
BH 1,01
BK 168,02
CS 2,37
DB 361,16
JB 0,50
JH 1,76
JL 1,00
JS 12,60
LP 1,96
SC 107,85
DG 7,33
CR 1,55
SPOLU 667,84

 

 

                                   Bližšie informácie:

                                   tel: 046 5422607

                                   0918 444 040, 0918 690 507

                                   e-mail:    

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené