PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Čadca


Aukcia dreva OZ Čadca
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

  

 

 

Aukcia dreva OZ Čadca - 21.-22.3.2013

Pravidlá aukčného predaja 

 

 

Lesy Slovenskej republiky  štátny podnik,


Odštepný závod  Čadca, Podjavorinskej 2207 , 022 01 Čadca

Vás pozýva na

VEREJNÚ DRAŽBU DREVA

výrezov II. – III. A triedy akosti

smrekovej guľatiny


Dražba sa uskutoční   21.03.2013 (8:00 -13:00 hod)
  -22.03.2013 (8:00 -13:00 hod)
v priestoroch MES Oščadnica

ponuku výrezov nájdete v sekcii katalóg

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené