PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Žarnovica > Info


Info
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

                                                                                                                                                                                                                                                              

       Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica                     

                               Odštepný závod Žarnovica

                      Železničná 613 / 13 , 966 81 Žarnovica   Tel.: 045/6812351,

         fax: 045/6812394, e-mail: jaroslav.polacek@lesy.sk , peter.knopp@lesy.sk ,

                                                        http://www.lesy.sk

 

               Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica,

                                      Odštepný závod  Ž a r n o v i c a

 

      

                                                       v y h l a s u j e

 

       VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV

                               SUROVÉHO DREVA

 

                                    výrezov  I.  -  III.  triedy akosti

            v drevine:  buk, javor, jaseň, dub, čerešňa, brest

 

                                        v objeme 300 m3

 

            

         Aukcia dreva  sa začína  dňa 20. marca 2018 a končí dňa 23. marca 2018. 

         Konať sa  bude  v  priestoroch  ES Žarnovica a ES Žiar nad Hronom v čase  

         od  7:00 hod. do  17:00  hod. a 23. marca 2018 od 7,00 hod. do 10,00 hod.

           

         Vyhodnotenie  verejnej dražby  bude dňa  23. marca 2018  od  10.00  hod. 

         na OZ Žarnovica, referát obchodu.

 

           Presná  ponuka  tovaru  bude uvedená  pred začiatkom verejnej dražby          

         na ponukových listoch, vydaných na OZ Žarnovica, referát obchodu.

 

 

Bližšie informácie:

                Tel.: 0918334608 vedúci EOÚ, e-mail: jaroslav.polacek@lesy.sk

                         0918334655 referent obchodu, e-mail: peter.knopp@lesy.sk

                                                          

                             

                                                                                            Ing. Slavomír Kicko

                                                                                                               riaditeľ OZ   

 

 

         

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené