PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Krupina


Info

 

Katalóg/Catalog

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Odštepný závod Krupina

Saská  9, 963 01   K r u p i n a

                   OR OS B. Bystrica odd. Pš vl. č. 155/S     IČO: 36038351  DIČ: 0036038351/851   VÚB Krupina 2009-412/0200

                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Lesy Slovenskej republiky,š.p.Banská Bystrica, OZ  Krupina

 

 

vyhlasuje

 

 

AUKCIU DREVA

 

výrezov I. – III.  triedy akosti v drevinách

 dub, buk ,javor,brest

Aukcia sa uskutoční v dňoch 23.11.2010 až 25.11.2010

 od 8:00 hod. v priestoroch ES Hontianske Nemce  

 

Vyhodnotenie bude dňa 25.11.2010 o 14:00 hod. v administratívnej budove  ES Hontianske Nemce.

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

 

Radi privítame na našej aukcii všetkých záujemcov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Bližšie informácie:

Tel. č. 045/55 11 326

            0918/333708

Ing. Jozef Matuška.

e-mail: jozef.matuska@lesy.sk

 

 

                                                    Ing. Jozef Tvrdošinský

                                                                                       riaditeľ OZ

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené