PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > OZ Rimavská Sobota vyhlasuje


OZ Rimavská Sobota vyhlasuje

 

 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Dražobný poriadok
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky , štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota

vyhlasuje

DRAŽBU D R E V A


výrezov I. – III. triedy akosti
  dub, BUK, JASEŇ

 

Dražba sa uskutoční v dňoch 13.03.2018 - 15.03.2018
v priestoroch ES Rimavská baŇa.

13.03.2018 od 7.30 hod. do 1500 hod.

 14.03.2018 od 7.30 hod. do 1500 hod.

15.03.2018 od 7.30 hod. do 1300 hod.

 Vyhodnotenie bude 15.03.2018 o 19.00 hod.,
v administratívnej budove ES Rimavská bAŇA.

Presná ponuka tovaru bude uverejnená 2 dni pred termínom aukcie.

Informácie: Ing.Milan Sýkora ,
tel.č: 047/5634940-1,
mobil: 0918335166
e- mail: milan.sykora@lesy.sk

Ing. Peter Mixtaj
RIADITEĽ OZ

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené