ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

CHOV KONÍ

ĽUDOVÍT GREINER

LIK

WWW.LESY.SK

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Revúca


Info

 

 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

 

usporiadal v dňoch 13.- 15.03.2018

 DRAŽBU DREVA

výrezov I. až IV. triedy akosti
pre dreviny BK, BO, DB, JH, JS, SC a SM.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Vyhodnotenie.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené