ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Košice


Info
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Košice
Moyzesova 18, 042 39 Košice

 

vyhlasuje a pozýva Vás na

 verejnú dražbu surového dreva

 

 Termín konania

so začiatkom  .................... o ..... hod.  a ukončením  ..................... o  ..... hod.    

Miesto konania: Manipulačno-expedičný sklad .................    

Akosť :     

Dreviny:   

 

  

Kontaktná osoba: Jozef Minárik, referent obchodu OZ, MT: +421918333166, e-mail: jozef.minarik@lesy.sk

                                Jaroslav Kuchár, vedúci ES Haniska, MT: +421918333167, e-mail: jaroslav.kuchar@lesy.sk,

                                Fax: 055/6220213

                                                                                                                                                                                                        Ing.Jozef Sedlák
                                                                                                                                                                                                        riaditeľ OZ

Príloha: Verejná dražba - dražobný poriadok 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené