PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Info


Info

 

 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

 

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik

O d š t e p n ý   z á v o d   P r e š o v

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov

 

Termín konania  :        13.03. 2018 – 15.03. 2018

Časový harmonogram: 13.03 - 14.03.2018  prehliadka, ponuky od  8,00 hod.  do 14,00 hod.  

                   15.03.2018  prehliadka, ponuky od  8,00 hod.  do 12,00 hod.

                   19.03.2018  vyhodnotenie dražby do 12,00 hod.(www.lesy.sk)

 

Miesto konania  :  Manipulačno-expedičný sklad - Prešov.

 

Drevina              :  buk, dub, jaseň, javor, smrekovec.
 

Akosť                 :  ihličnaté a  listnaté výrezy I., II. a III.A triedy akosti podľa

                              STN 48 0055 a STN  48 0056.

 

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby v ponukovom katalógu.

 

V Prešove, dňa  05.03.2018                                  

 

                                                                                         

                                                                                              Ing. Jozef Krochta

            riaditeľ OZ

                      

 

                                                                               

                  

 

Damankoš Dušan Ing.
tel: +421 51 7464736
mobil: 0918 334 119
mail: dusan.damankos@lesy.sk


Ľubomír Hlipala
tel: +421 51 7464737
mobil: 0905 816 138
mail: lubomir.hlipala@lesy.sk

  

pozvánka.pdf

dražobný poriadok .pdf

 

ponukový list ES Prešov   

vyhodnotenie dražby.pdf

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené