PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Info


Info

 

 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

 

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik

O d š t e p n ý   z á v o d   P r e š o v

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov

 

 

                      

 

                                                                               

                  

 

Damankoš Dušan Ing.
tel: +421 51 7464736
mobil: 0918 334 119
mail: dusan.damankos@lesy.sk


Ľubomír Hlipala
tel: +421 51 7464737
mobil: 0905 816 138
mail: lubomir.hlipala@lesy.sk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené