ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Aukcie dreva


Aukcie dreva

Vítame Vás na stránkach aukcií dreva

Pre bližšie informácie o konkrétnej aukcii kliknite na aukciu dreva v zozname aukcií.

 

Aktuálne Aukcie  dreva

 

 

Staršie Aukcie dreva

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 145 318 ha
Lesnatosť: 56,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 66%, listnaté 34%
Výmera lesn. pôdneho fondu v užívaní: 25 569 ha
Obnova lesa: 182 ha
Ochrana lesa: 94 tis. €
Ročný objem ťažby: 120 000 m3

Celková výmera odštepného závodu: 145 318 ha
Výmera LPF v užívaní OZ: 25 569 ha
Drevinové zloženie: ihličnaté 66%, listnaté 34%

Významné chránené celky:

 • Dubnické štrkovisko
 • Strážovské vrchy
 • RÝCHLY KONTAKT
  Telefón:
  Email:
  GNSS:  49.126780, 18.441415
  VZÁCNE DRUHY FAUNY A FLÓRY
  Fauna:
  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
  Flóra:
  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)
  NEPREHLIADNITE

  Oznámenie:
  Nepriaznivý zdravotný stav smrekových porastov na OZ Považská Bystrica vyžaduje prijať a realizovať všetky dostupné a legitímne opatrenia na ich záchranu. Z dôvodu, že niektoré z týchto opatrení sú v rozpore s požiadavkami certifikačnej schémy FSC, sa Lesy SR, š. p. rozhodli uprednostniť záchranu týchto porastov pred udržaním certifikátu FSC s tým, že sa ku dňu 27.5.2010 vzdávajú certifikátu FSC na OZ Považská Bystrica.

   
   
           
  © 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené