PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Náučné chodníky > Náučný chodník - Oravská lesná


Náučný chodník - Oravská lesná


V piatok 05. augusta 2005 sprístupnili Lesy Slovenskej republiky, š.p., konkrétne OZ Námestovo, verejnosti Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná, ktorý svojim návštevníkom na 3,7 km trase ponúka zaujímavosti lesníckeho, prírodovedného, ochranárskeho i historického charakteru. Prostredníctvom 9 tematicky zameraných zastávok je návštevníkom prezentovaná lesnícka činnosť a les ako spoločenstvo živej a neživej prírody. Na trase sú aj ďalšie zaujímavosti predstavujúce približovanie dreva koňmi, bývalú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, históriu mlyna Srogončík, výrobu triesla, lesnú škôlku s náradím, kŕmne zariadenia a starostlivosť o zver, včelárstvo a iné.
Náučný chodník sa nachádza v geomorfologickom celku Oravská Magura a zároveň zasahuje aj do oblasti CHKO Horná Orava. Samotná trasa začína pri ZŠ v obci Oravská Lesná, asi 200 m od autobusovej zastávky Ústredie (pri obecnom úrade).
Význam tohto lesníckeho náučného chodníka spočíva v priblížení práce lesníkov, histórie lesníctva i jeho súčasnosti hlavne deťom, ale i starším generáciám. Jeho zámerom je ukázať deťom, ale i ostatnej laickej verejnosti, čo vytvorili desiatky generácií našich predkov....a to, čo sa my, lesníci, snažíme zachovať pre ďalšie generácie...
Príďte a presvedčte sa na vlastné oči, čo sme pre vás pripravili. Pre skupiny návštevníkov je možné zabezpečiť sprievodcu s výkladom z Lesnej správy Zakamenné (Ing. Anton Kondela, 043/ 55 92 305).

Náučný chodník je v zime uzatvorený.

Na záver by sme chceli Vašu pozornosť upriamiť na Expozíciu HISTÓRIA LESNÍCTVA NA ORAVE, o ktorej s viac dozviete na: www.lesyno.szm.sk. Expozícia je nainštalovaná v Oravskom Podzámku a zahŕňa nasledovné tematické okruhy:

♣ História lesného hospodárstva
♣ Hospodárska úprava lesov, ťažba a približovanie dreva
♣ Les a jeho význam
♣ Poľovníctvo na Orave

Pozrite si galériu obrázkov

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené