PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Trenčín > Zoznam Aukcií


Aukcia dreva

AUKCIU DREVA

výrezov I. – III. A triedy akosti
dub, buk, javor, jaseň, smrekovec

Ponuka na dražbe:

BK                   400 m3

SC                    50 m3

DB                    30 m3

ostatné list.      20 m3

           

Dražba sa uskutoční dňa 24.11.2009 (8:00 hod) - 27. 11. 2009 (15:00 hod)
v priestoroch MES Trenčianska Turná

Termín pre odovzdanie ponúk: 30. 11. 2009 do 7:30 hod. na OZ Trenčín.

Spôsob otvárania obálok: verejný na OZ Trenčín 30. 11. 2009 o 8:00 hod.

Vyhodnotenie bude 1. 12. 2009 do 16:00 hod. zverejnené na www.lesy.sk/informačný servis/aukcie dreva/OZ Trenčín.
( www.lesy.sk/showdoc.do?docid=1765

Bližšie informácie:
Tel. č. 032/74845 13
0918333941, 0918333191
e-mail: stanislav.kolenic@lesy.sk

ING. Róbert Kiš, poverený riaditeľ OZ Trenčín

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené