PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Vyhodnotenie dražieb


Vyhodnotenie dražieb


V priebehu I. polroku – január až máj 2008 - sa uskutočnilo 27 dražieb, ktorých sa zúčastnilo 20 odštepných závodov. Spolu  sa  na dražbách ponúklo 11 191 m3 výrezov, predaných  bolo 9079 m3, čo predstavuje úspešnosť 81,1%. Boli ponúkané hlavne listnaté dreviny, najviac buk, dub, jaseň, javor. Z ihličnatých drevín sa vo väčšom množstve ponúkal smrekovec. Priemerné speňaženie  bolo dosiahnuté  5 744 Sk/m3. Celkové tržby boli dosiahnuté 52 152 tis. Sk. Na dražbách vydražilo drevo 74 záujemcov, z toho 16 záujemcov   vydražilo viac ako 100 m3.

 

Bližšie údaje sú v nasledujúcich tabuľkách:

 

m3

úspešnosť

tržby

speňaženie

OZ

nepredané

predané

spolu

predaja v %

v Sk

Sk/m3

OZ Bardejov

82,29

157,72

240,01

65,7

1 316 884

8 350

OZ Čierny Balog

12,90

81,41

94,31

86,3

440 814

5 415

OZ Košice

289,59

588,21

877,80

67,0

2 882 502

4 900

OZ Kriváň

103,83

297,13

400,96

74,1

1 992 558

6 706

OZ Krupina

5,05

375,15

380,20

98,7

2 553 671

6 807

OZ Levice

57,38

244,66

302,04

81,0

1 447 596

5 917

OZ Pov. Bystrica

126,05

207,43

333,48

62,2

962 454

4 640

OZ Prešov

23,04

347,49

370,53

93,8

1 923 726

5 536

OZ Prievidza

168,97

1 744,00

1 912,97

91,2

10 362 004

5 942

OZ R.Sobota

0,00

366,18

366,18

100,0

1 451 940

3 965

OZ Revúca

59,02

501,42

560,44

89,5

3 812 250

7 603

OZ Rožňava

82,48

105,62

188,10

56,2

557 095

5 275

OZ Slovenská Ľupča

12,63

73,10

85,73

85,3

450 165

6 158

OZ Smolenice

129,84

97,06

226,90

42,8

716 452

7 382

OZ Sobrance

80,55

230,92

311,47

74,1

1 945 176

8 424

OZ Šaštín

91,83

254,52

346,35

73,5

1 889 328

7 423

OZ Topoľčianky

147,31

252,99

400,30

63,2

2 067 057

8 171

OZ Trenčín

36,99

2 532,75

2 569,74

98,6

12 292 016

4 853

OZ Vranov

87,10

224,99

312,09

72,1

1 179 827

5 244

OZ Žarnovica

514,96

396,34

911,30

43,5

1 908 617

4 816

Celkový súčet

2 111,81

9 079,09

11 190,90

81,1

52 152 132

5 744

 

 

m3

úspešnosť

tržby

speňaženie

max.

max.

drevina

nepredané

predané

spolu

predaja v %

v Sk

Sk/m3

Sk/m3

Sk/kus

agát

6,24

144,28

150,52

95,9

499 945

3 465

6 962

7 611

borovica

1,78

5,73

7,51

76,3

10 692

1 866

1 866

5 523

brest

15,80

33,73

49,53

68,1

173 164

5 134

10 125

16 589

breza

0,43

4,85

5,28

91,9

14 779

3 047

3 888

2 100

buk

1 591,89

3 500,12

5 092,01

68,7

12 458 453

3 559

9 576

25 020

cer

1,97

0,66

2,63

25,1

4 656

7 055

7 055

4 656

čerešňa

32,47

135,91

168,38

80,7

1 060 838

7 805

22 223

47 335

dub

31,88

2 926,75

2 958,63

98,9

24 934 815

8 520

26 475

59 243

dub červený

18,55

4,57

23,12

19,8

17 297

3 785

3 785

3 482

duglaska

0,00

10,40

10,40

100,0

26 509

2 549

2 777

9 581

jarabina

0,59

9,39

9,98

94,1

159 011

16 934

55 555

70 555

jaseň

84,65

783,40

868,05

90,2

3 603 511

4 600

12 222

25 422

javor

275,29

572,13

847,42

67,5

5 544 223

9 690

100 200

195 390

javor mliečny

0,00

3,89

3,89

100,0

35 564

9 142

14 445

8 811

jelša

15,20

38,31

53,51

71,6

103 483

2 701

7 135

5 137

lipa

24,42

12,94

37,36

34,6

46 577

3 599

5 500

9 185

orech čierny

0,14

24,42

24,56

99,4

245 379

10 048

17 666

36 665

smrek

2,21

3,39

5,60

60,5

11 882

3 505

3 505

11 882

smrekovec

8,30

864,22

872,52

99,0

3 201 353

3 704

8 070

12 742

Spolu

2 111,81

9 079,09

11 190,90

81,1

52 152 132

5 744

100 200

195 390

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené