ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Výberové konanie na rekonštrukciu Lesnej cesty Petrovská


Výberové konanie na rekonštrukciu Lesnej cesty Petrovská

 

 


Lesy Slovenskej republiky š.p.
Odštepný závod Považská Bystrica,
Orlové 278, 017 22 Považská Bystrica

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
na dodávku stavebných prác
na stavbu „Lesná cesta Petrovská - rekonštrukcia“
v katastri obce Petrovice

Informácie na www.lesy.sk
a na čísle tel. 042/437 82 11
0918/335 318

do 30.06.2006

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené