ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Rimavská Sobota


Úvod

História a súčasnosť územia OZ Rimavská Sobota

Hist. budova Rimavské Brezovo

 Vepor

Historicko-geologická situácia umožňuje predpokladať, že praveké osídlenie tohto územia priamo súviselo s osídľovacím procesom v strednom Novohrade a dolnom Gemeri. Stopy po prvých dotykoch človeka s touto oblasťou sa našli v súčasnej obci Vyšná Pokoradz a pochádzajú z obdobia paleolitu.

Jedným z významných činiteľov ovplyvňujúcich historický vývoj bolo vlastníctvo pozemkov. V 13. storočí dnešné územie OZ bolo rozdelené na dva veľké majetkové diely. Jedna časť patrila rodu Hont-Poznanovcov, druhá Kaločskému arcibiskupovi. Vplyvom postupného rozpadu pôvodných veľkomajetkov bola postupne väčšina majetkov sústredená v rodoch Kovérovcov, Jakófiovcov, Bakošovcov, Kačičovcov či Sečéniovcov. V období od 17. storočia, boli najväčšími majetkovými vlastníkmi Žigmund Forgáč a rody Mariášiovcov, Géciovcov či Korponaiovcov.

Územie OZ sa nachádza v juhovýchodnej časti banskobystrického kraja a prakticky kopíruje hranicu okresu Rimavská Sobota. Na východ susedí s OZ Revúca, na severe s OZ Čierny Balog, západ ohraničuje OZ Kriváň a južnú hranicu tvorí Maďarská republika. Severná časťúzemia OZ je tvorená pohorím Slovenské Rudohorie s najvyššími vrchmi Klenovský Vepor (1338 m) a Tŕstie (1121 m). Do južnej časti OZ zasahuje juhoslovenská kotlina s riekami Rimava, Slaná, Turiec, Blh a Gortva. Táto, prevažne rovinatá časť okresu, si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. K ďalším zaujímavostiam patrí tiež množstvo významných osobností, ktorých mená sa s týmto územím spájajú. Tiež sa tu nachádza množstvo gotických stavieb, z ktorých si pozornosť zaslúžia najmä kostoly v Kraskove, Hajnáčke, Malých Teriakovciach, Hrachove či v Ratkovej. Zrúcaniny hradov môže návštevník nájsť v doline potoka Blh, v Hajnáčke či v Širkovciach.

Veľkú tradíciu na území závodu má tiež poľovníctvo a chov zveri. Tunajšie lesy predstavujú ideálny biotop jelenej, srnčej a diviačej zveri.

Na území OZ sa tiež nachádza množstvo chránených území. Z veľkoplošných chránených území zo severnej časti zasahuje NP Muránska planina, z južnej je to zase CHKO Cerová vrchovina. Nie menej zaujímavý je tiež výskyt minerálnych prameňov v Tisovci, Ožďanoch a Hajnáčke.

Hajnáčka 

 

Pohľad na Tŕstie 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 128 862 ha
Lesnatosť: 42,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 18%, listnaté 82%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
31 954 ha
Ročná obnova lesa: 340 ha
Ročná ochrana lesa:23.5 tis. €
Ročný objem ťažby: 158 900 m3

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina
 • Muránska planina a Stolické vrchy
RÝCHLY KONTAKT
Telefón:
Email:
VZÁCNE DRUHY FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

Flóra:

 • Lykovec muránsky (Daphne arbuscula)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
NEPREHLIADNITE
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené