ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
POĽOVNÍCTVO

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Palárikovo > Poľovníctvo OZ


Poľovníctvo OZ

                                                      OZ Palárikovo - Poľovníctvo

 

 

 

 

 

 

Poľovné revíri         Lesný závod Palárikovo leží na juhu Slovenska  pri Nových Zámkoch.

 

Ubytovanie             Známe je tradíciou poľovníckeho využívania. 

 

Cenník                  V súčasnom období sa Lesný závod Palárikovo  venuje  chovu  malej

 

Kontakty                zveri  ( bažant,  kačka, morka,  zajac  ),  ale  i  zveri  raticovej    muflonej,

 

Galéria OZ              danielej, jelenej, diviačej i zveri srnčej. Raticová  zver  sa  chová  prevažne    

                                

Galéria GR              vo zverniciach – Vojnice a Svodín. V roku 2005 sa  ulovilo  v  revíroch OZ

 

                            Palárikovo 593 kusov raticovej zveri.

 

                            K významným   trofejam   ulovených  v  revíroch  OZ   Palárikovo  možno 

                             

                            spomenúť úlovky muflóna s bodovou hodnotou 239,65 b. CIC a daniela 

      

                            s 215,80 b. CIC, čo je doposiaľ Slovenským rekordom.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené