ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
POĽOVNÍCTVO

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Palárikovo > Diviak


Diviak

DIVIAČIA ZVER

Porovnanie
100 CIC 11 – 20 cm
bronz od 110 CIC 15 – 22 cm
striebro od 115 CIC 18 – 23 cm
zlato od 120 CIC 21 – 24 cm

Doba lovu: 16.07. – 31.01.
Spoločné poľovačky
Denný poplatok (poplatok za stanovište) Sk 26 000,-
pre skupinu 6 poľovníkov
Poplatok za každého ďalšieho poľovníka Sk 4 300,-

Prasa Sk 2 800,-
Lanštiak do 50 kg Sk 6 500,-
Diviačica Sk 16 000,-
Diviak do 80 bodov CIC Sk 13 000,-
80,01 – 100,00 Sk 17 300,-
100,01 – 105,00 Sk 21 600,-
105,01 – 110,00 Sk 32 500,-
za každý ďalší začatý bod
110,01 – 120,00 Sk 3 900,-
cez 120,00 bodov Sk 5 400,-

Koža : diviak Sk 8 600,-
prasa, lanštiak, diviačica Sk 4 300,-

Divina za 1 kg Sk 100,-
Postrieľanie sa neúčtuje
Storno poplatok Sk 43 300,-

Posliedka a postriežka
Všetky odstrelové taxy a ostatné poplatky sú ako pri spoločných poľovačkách.
Postrieľanie: diviak Sk 10 800,-
lanštiak Sk 5 400,-
prasa Sk 2 200,-
Doprovod: Sk 2 200,-

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené