ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Plynofikácia OZ Pov.Bystrica


Plynofikácia OZ Pov.Bystrica


Lesy Slovenskej republiky š.p.
Odštepný závod Považská Bystrica,
Orlové 278, 017 22 Považská Bystrica

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
na dodávku stavebných prác

na stavbu „Plynofikácia OZ Považská Bystrica“

Informácie:

 tel. 042/437 82 11
0918/335 318

do 06.09.2006

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené