ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > OZ Prievidza - oprava lesnej cesty Poruba dolina


OZ Prievidza - oprava lesnej cesty Poruba dolina

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Prievidza

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom uzatvorenia zmluvy na uskutočnenie prác:


pomiestna oprava Lesnej cesty poruba dolina  

vzor zmluvy o dielo

súťažné podmienky

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené